Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Skotland

Dette land er i færd med at træde ud af EU.


Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 300 003 3601

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Skotland selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Vi accepterer en ansøgning direkte fra dig. Du behøver ikke gå gennem den bistandsydende myndighed i dit hjemland.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

  • ansøgningen?
  • eventuelle bilag?

Vi vil helst modtage disse dokumenter på engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Vi betaler for disse oversættelser.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Skotland for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Vi forlanger ikke gebyrer for vores tjenesteydelser.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Vi behandler ansøgningerne og kontakter ansøgerne skriftligt. Du behøver ikke være til stede.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ikke relevant.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i Skotland?

Vi accepterer erklæringer fra uddannede læger i andre lande.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Skotland?

Vi betaler ikke rejseudgifter.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Vi sigter mod at løse ukomplicerede sager senest 12 måneder efter modtagelsen.  Komplicerede sager tager længere tid.  Vi træffer ikke en endelig afgørelse i din sag, hvis din lægebehandling ikke er afsluttet, eller din restitueringsgrad ikke er kendt.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Vi giver dig skriftlig besked på engelsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Hvis du er uenig i den oprindelige afgørelse og ønsker, at vi ser på den igen, skal du sende os en skriftlig anmodning om fornyet prøvelse senest 56 dage efter datoen for den oprindelige afgørelse. Du skal vedlægge eventuel yderligere dokumentation, som du ønsker, at vi ser på til støtte for dit krav.

Når vi modtager din begæring om fornyet prøvelse sammen med alle dine ekstra oplysninger, vil den blive gennemgået af en anden sagsbehandler ("claims officer") end den, der traf den oprindelige afgørelse. Afgørelsen om den fornyede vurdering kan være mere eller mindre gunstig end den oprindelige afgørelse, eller den oprindelige afgørelse kan være uændret.

Hvis du ikke er enig i den fornyede afgørelse, kan du appellere til First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation) (retten i første instans, afdelingen for erstatningsordningen for skader) i overensstemmelse med rettens procesreglement. Du kan finde dette reglement på Link åbner i nyt vindueFirst-tier Tribunals websted.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Du behøver ikke en betalt repræsentant som en advokat eller en virksomhed til administration af krav til at søge om erstatning. Hvis du vælger at betale en advokat, kan vi ikke dække omkostningerne hertil, og du vil skulle betale disse omkostninger selv.

Er der støtteorganisationer for ofre i Skotland, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Du kan kontakte Link åbner i nyt vindueInformationstjenesten for ofre og vidner for at få hjælp med din ansøgning.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 15/10/2019