Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Skotija

Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas pārvalde (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tālrunis: 00 44 300 003 3601

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Mēs pieņemsim pieteikumu tieši no jums bez jūsu dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

  • prasību?
  • pamatojošos dokumentus?

Mēs dodam priekšroku dokumentiem angļu valodā.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Mēs samaksāsim par tulkojumiem.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Par mūsu pakalpojumiem nav jāmaksā.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Mēs izskatām pieteikumus un sazināmies ar pieteikumu iesniedzējiem rakstiski. Jums nav jāierodas klātienē.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Nav piemērojams.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli/ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Mēs pieņemam citās valstīs praktizējošu kvalificētu medicīnas speciālistu izziņas.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Mēs neatlīdzinām ceļa izdevumus.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Mūsu mērķis ir pabeigt vienkāršākās lietas 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.  Sarežģītas lietas tiek izskatītas ilgāk.  Mēs nepieņemsim galīgo lēmumu jūsu lietā, kamēr notiks jūsu ārstēšana vai jūsu atveseļošanās stāvoklis nebūs skaidrs.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Mēs sazināsimies ar jums angļu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Ja nepiekrītat sākotnējam lēmumam un vēlaties, lai mēs to pārskatām, 56 dienu laikā pēc sākotnējā lēmuma izdošanas jums jānosūta mums rakstisks pieteikums par lēmuma pārskatīšanu. Jums būs jāpievieno papildu pierādījumi, kurus vēlaties, lai mēs izvērtējam attiecībā uz jūsu prasību.

Kad mēs saņemsim jūsu pieprasījumu par lēmuma pārskatīšanu un pamatojošo informāciju, to pārskatīs par pieprasījumu izskatīšanu atbildīgā persona, kura nav pieņēmusi sākotnējo lēmumu. Pārskatītais lēmums var būt labvēlīgāks vai nelabvēlīgāks par sākotnējo lēmumu, vai arī sākotnējais lēmums var palikt nemainīgs.

Ja nepiekrītat pārskatītajam lēmumam, jūs varat to pārsūdzēt pirmā līmeņa tribunālā (Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma kompensēšana) saskaņā ar Tribunāla procesuālajiem noteikumiem. Noteikumus var atrast Saite atveras jaunā logāPirmā līmeņa tribunāla tīmekļa vietnē.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Lai pieteiktu kompensāciju, jums nav nepieciešams apmaksāts pārstāvis, piemēram, advokāts vai prasību pārvaldības uzņēmums. Ja izvēlaties apmaksātu pārstāvību, mēs nesedzam attiecīgos izdevumus, tāpēc tie jums būs jāsedz pašam.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Jūs varat sazināties ar Saite atveras jaunā logāCietušo un liecinieku informācijas dienestu, kas palīdzēs aizpildīt pieteikumu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 15/10/2019