Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Švedija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (švedų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.


Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija

Storgatan 49
Umeå, Sweden

Tel.: +(46)90708200
Faks.: +(46)90178353

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Pašto adresas:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, jeigu nusikaltimas buvo padarytas Švedijoje, prašymą galima siųsti tiesiogiai Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucijai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymas ir patvirtinamieji dokumentai priimami švedų ir anglų kalbomis.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Vertimo išlaidas padengia Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Pareiškėjui dalyvauti nereikia. Nagrinėjimas vyksta raštu.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Jeigu proceso metu prireikia vertimo žodžiu, yra galimybių jį organizuoti.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Gali būti priimamos medicininės pažymos ir dokumentai iš kitų šalių. Jeigu reikia papildomo vertinimo, Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija paprastai pasamdo gydytojus ekspertus, kad jie surašytų išvadą, grindžiamą turimais medicininiais įrodymais.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Jeigu esate kitos ES šalies gyventojas, sveikatos patikrinimo Švedijoje paprastai nereikia. Tačiau jeigu reikalingas papildomas panašus patikrinimas, yra išlaidų kompensavimo galimybė.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Nagrinėjimo laikas skiriasi priklausomai nuo bylos pobūdžio ir institucijos darbo krūvio. Vidutinis nagrinėjimo laikas paprastai būna trys mėnesiai, tačiau nagrinėjimas gali užtrukti ir trumpiau, ir ilgiau. Bylos nagrinėjamos tokia tvarka, kokia gaunamos, paprastai pirmenybė neteikiama.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas bus išdėstytas švedų kalba. Jeigu nemokate švedų kalbos, taip pat gausite sprendimo santrauką anglų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucijos sprendimų apskųsti negalima, tačiau institucija gali pakeisti savo sprendimą gavusi prašymą arba savo iniciatyva, jeigu paaiškėja naujos aplinkybės arba jeigu tam yra kitų pagrindų.

Sprendimu nepatenkintas pareiškėjas turi institucijai nusiųsti rašytinį prašymą, kad byla būtų įvertinta iš naujo. Prašyme turėtų būti nurodytas pageidaujamas pakeitimas ir jo motyvai. Visa papildoma medžiaga turėtų būti pateikta kartu su prašymu.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Teisinio atstovavimo išlaidų kompensacija bus skiriama tik tuo atveju, jeigu tam yra ypatingų priežasčių. Nusikalstamu būdu padarytai žalai atlyginti advokato pagalbos paprastai nereikia. Prašymą pateikti gana lengva. Institucija taip pat privalo suteikti informaciją ir konsultacijas tiems, kurie reikalauja kompensacijos, taip pat ji privalo surinkti įrodymus, reikalingus sprendimui byloje priimti.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Jeigu norite pateikti prašymą arba turite klausimų dėl kompensacijos tarpvalstybiniais atvejais, geriausia pasikonsultuoti su Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija – ji suteiks pagalbą ir informaciją. Informaciją galima rasti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Taip pat galite paskambinti institucijai telefonu +46 90 70 82 00.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 14/03/2019