Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi - Irska

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

Odškodninsko sodišče za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Sodišče) lahko v okviru odškodninske sheme za telesne poškodbe, ki so bile kazensko preganjane (v nadaljnjem besedilu: shema), dodeli odškodnino

 • Posamezniki, ki so utrpeli telesno poškodbo, kadar je poškodbo mogoče neposredno pripisati prijavljenemu nasilnemu kaznivemu dejanju, ali
 • Posamezniki, ki so utrpeli telesno poškodbo v okoliščinah, ki so posledica njihovega dejanja, da pomagajo ali poskušajo pomagati pri preprečevanju prijavljenega kaznivega dejanja ali reševanju človeškega življenja, ali
 • Vzdrževani družinski člani žrtve, ki je umrla zaradi nasilnega kaznivega dejanja.

Poškodbe (smrtno in brez smrtnega izida) morajo biti utrpele v irski državi ali na irski ladji ali letalu.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

Odškodnina se lahko dodeli za osebno poškodbo, če je poškodba neposredno posledica prijavljenega nasilnega kaznivega dejanja.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Vzdrževani družinski člani žrtve, ki je umrla zaradi nasilnega kaznivega dejanja, lahko zaprosijo za dodelitev odškodnine v okviru sheme. Opredelitev odvisne osebe je določena v členu 47(1) zakona o civilni odgovornosti iz leta 1961, kakor je bil spremenjen.

Ta določa, da vzdrževana oseba, katere smrt je posledica nezakonitega dejanja, pomeni:

 • zakonec, registrirani partner v smislu Civilne partnerske skupnosti in nekaterih pravic in obveznosti življenjskih partnerjev iz leta 2010, starš, stari starši, očeči, otrok, vnuk, pastor, brat, sestra, polbrati ali polsestra pokojnika
 • Oseba, katere zakonska zveza z zapustnikom je bila razvezana z odločbo o razvezi zakonske zveze, ki je bila izdana v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o družinskem pravu (razveza) iz leta 1996 ali po pravu države ali jurisdikcije, ki ni država, in je priznana v državi,
 • oseba, katere registrirana partnerska skupnost z zapustnikom je bila razpuščena z odlokom o prenehanju, ki je bil podeljen v skladu z zakonom o civilni partnerski skupnosti ter nekaterimi pravicami in obveznostmi življenjskih partnerjev iz leta 2010 ali po pravu države ali jurisdikcije, ki ni država, in je priznana v državi, ali
 • Oseba, ki ni bila poročena z umrlo osebo ali njen zunajzakonski partner, vendar je do datuma smrti umrlega živela z zapustnikom kot zunajzakonski partner v smislu člena Povezava se odpre v novem oknu172 Civilne partnerske skupnosti ter nekaterih pravic in obveznosti življenjskih partnerjev iz leta 2010 neprekinjeno najmanj tri leta,

„nepravilno dejanje" vključuje kaznivo dejanje.“

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Nobena v okviru sheme ne sme prejeti nagrade samo v primeru smrti žrtve zaradi nasilnega kaznivega dejanja, ki so ga doživljale.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

Da in prebivalci vseh držav članic EU lahko vsak obiskovalec iz druge jurisdikcije, ki utrpi poškodbo zaradi nasilnega kaznivega dejanja na obisku na Irskem, zaprosi za odškodnino pri odškodninskem sodišču za poškodbe zaradi kaznivih dejanj.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

Ne, razsodišče lahko odloči le za poškodbo, ki je nastala zaradi kaznivega dejanja, storjenega v državi ali na irskem krovu ladje ali letala. V skladu z Direktivo 2004/80/ES lahko prosilec, ki je bil poškodovan zaradi kaznivega dejanja v drugi državi članici EU, vloži vlogo v skladu s pogoji iz sistema države članice, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Evropska komisija zagotavlja spletni portal, ki določa odškodninske sheme, ki so na voljo v državah članicah EU. To je na voljo tukaj.

Če prebivate na Irskem in potrebujete pomoč pri vložitvi prošnje v drugi državi članici EU, v kateri ste bili poškodovani v kriminalnem incidentu, se obrnite na sekretariat sodišča za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj, ki vam bo pomagal in po potrebi stopil v stik s kolegi v drugi jurisdikciji.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

Da, shema zahteva, da je bilo kaznivo dejanje nemudoma prijavljeno An Garda Síochána, tj. irski policiji (ali komisiji varuha človekovih pravic Garda Síochána (GSOC) v vseh primerih, v katerih naj bi kaznivo dejanje storil pripadnik An Garda Síochána). Tožeča stranka bo morala prav tako v celoti sodelovati pri preiskavi kaznivega dejanja, ki jo izvajajo ti organi.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Sodišče pri obravnavanju vloge v okviru sheme zahteva poročilo o incidentu An Garda Síochána, tj. irske policije (ali po potrebi komisije varuha človekovih pravic Garda Síochána (GSOC)). Kadar se načrtuje ali poteka kateri koli civilni in/ali kazenski postopek v zvezi s kaznivim dejanjem, bo sodišče običajno počakalo na zaključek sodnega postopka, preden bo obravnavalo vlogo.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Shema ne zahteva, da žrtev najprej zahteva odškodnino od storilca kaznivega dejanja. Vendar shema določa, da ne bo prišlo do dvojne odškodnine, zato bo sodišče, kadar žrtvi izplača odškodnino ali je bila izplačana v njegovem imenu za isti dogodek, to upoštevalo pri zagotavljanju, da ne pride do dvojne odškodnine.

Ali sem vseeno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Še vedno ste upravičeni do odškodnine v okoliščinah, v katerih storilec ni bil identificiran ali obsojen, dokler je bilo kaznivo dejanje prijavljeno An Garda Síochána.i.i. irski policiji (ali po potrebi komisiji varuha človekovih pravic Garda Síochána (GSOC)). Prav tako se zahteva, da An Garda Síochána (ali po potrebi GSOC) Sodišču za uslužbence predloži poročilo o incidentu, v katerem potrdi kaznivo dejanje, njegovo naravo in preiskavo.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Shema določa, da je treba vlogo vložiti v pisni obliki čim prej po nasilnem kaznivem dejanju, ki je povzročilo poškodbo, vključno s smrtnimi poškodbami, vendar v vsakem primeru najpozneje 3 mesece od datuma dogodka, ki je povzročil poškodbo.

Če je vloga prepozna, tj. če je vložena pisno več kot 3 mesece po incidentu, sistem sodišču omogoča, da prepozna vloge obravnava kot izjemne. To velja za največ dve leti po incidentu in če je Sodišče za uslužbence prepričano, da okoliščine take pozne uporabe upravičujejo tako izredno obravnavo. V primerih, ko je vloga prepozna, morajo prosilci pisno utemeljiti zamudo, pri čemer navedejo okoliščine na obrazcu vloge in razloge za zamudo. Po preučitvi predloženega pojasnila mora Sodišče za uslužbence odločiti, ali bo preučilo tožbo.

Sodišče ne more ugoditi nobenemu zahtevku, če se je dogodek, ki je povzročil škodo, zgodil več kot dve leti pred datumom vložitve tožbe.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

V zvezi s tem se lahko zaradi kaznivega dejanja izda odločba:

 • stroški, ki se nanašajo na osebno nego in zdravstvene stroške prosilca, lahko vključujejo odškodnino za prilagoditve na domu/specializirano opremo, ki jo žrtev potrebuje zaradi poškodb, ki jih je doživela.
 • potni stroški, na primer za koriščenje zdravstvene in osebne oskrbe, ki so posledica poškodb.
 • dosedanja izguba zaslužka, izračunana (običajno s strani aktuarja) v prihodnosti, ki je nastala, če sploh, posledica utrpele poškodbe zaradi kaznivega dejanja.
 • drugi žepni stroški in posebni izdatki.
 • prosilec lahko zahteva tudi povračilo vseh stroškov, ki so nastali s pridobitvijo zdravniških ali drugih izvedenskih mnenj, potrebnih za utemeljitev predloga, vloženega pri Sodišču za uslužbence.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Na splošno se oddaja naročila izplača v enkratnem plačilu. Občasno to morda ni mogoče, če je letni proračun sodišča izčrpan. V nekaterih okoliščinah se lahko razsodišče odloči, da bo izdalo začasno odločbo za kritje doslej nastalih stroškov, dokler ne bo sprejeta odločitev o dokončni odločbi (npr. med poravnavo poškodb).

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

V skladu s shemo se odškodnina ne plača, če je Sodišče za uslužbence prepričano, da je bila tožeča stranka odgovorna bodisi zaradi provokacije bodisi drugače, za kaznivo dejanje, ki je povzročilo poškodbe, ali če lahko Sodišče za uslužbence zniža znesek odločbe, če je po njegovem mnenju tožeča stranka delno odgovorna za kršitev.

Poleg tega v skladu s sistemom ni treba plačati odškodnine, če je Sodišče za uslužbence prepričano, da zaradi ravnanja tožeče stranke, njene narave ali načina življenja ni primerno, da se mu dodeli odločba, ali pa lahko Sodišče za uslužbence zniža znesek odločbe, če meni, da je to primerno glede na ravnanje, naravo ali način življenja tožeče stranke.

Kot je navedeno zgoraj, je tudi pogoj sheme, da morajo prosilci sodelovati s policijskimi organi v zvezi s kriminalnim incidentom.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Vaše finančno stanje ne vpliva na vašo upravičenost do nagrade za poškodbe in izgube, ki ste jih utrpeli zaradi incidenta. Vendar pa mora sodišče zagotoviti, da ne pride do dvojnega nadomestila, zato bo sodišče, če ste od incidenta prejemali socialne prejemke, te upoštevalo pri določitvi odločbe.

V primerih, ko se dodeli odškodnina, ki vključuje izplačila v zvezi z izgubo zaslužka do danes ali v prihodnosti, do katerih je prišlo zaradi poškodb, bo sodišče upoštevalo vašo raven zaslužka in načrtovani prihodnji zaslužek ter vsa plačila vašega delodajalca, npr. nadomestilo za odsotnost z dela zaradi bolezni itd.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Omejitve v zvezi z dodeljevanjem nadomestil v okviru sheme so določene v odstavkih 6 in od 7 do vključno 9-15 sheme, ki je na voljo Povezava se odpre v novem oknuna:

Kako se odškodnina izračuna? Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Sedanja najnižja raven nagrade je 500 EUR. Trenutno ni najvišje možne nagrade.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Sodišče za uslužbence povrne stroške, tako da je treba zagotoviti prejemke za nastale stroške. Tajništvo sodišča bo običajno stopilo v stik z vami in jih prosilo ob prejemu obrazca za prijavo. Poleg tega bodo za izgubo zaslužka običajno potrebne informacije o vašem plačilu od vašega delodajalca in/ali Ministrstva za socialno zaščito in prihodke, za prihodnjo izgubo zaslužka pa se običajno zahteva aktuarski izračun. V fazi tožbe so tožeče stranke običajno navedle svoje izgube in stroške, ki jih nameravajo zahtevati, sekretariat Sodišča za uslužbence pa bo skupaj s prosilcem zahteval ustrezno dokumentacijo.

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

V okviru sheme se uporablja splošno načelo, da ne more biti dvojnega nadomestila. Sodišče bo pri odločanju o vaši prošnji upoštevalo vsa druga plačila, ki ste jih prejeli iz drugega vira zaradi incidenta.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Običajno se dodeljena odškodnina izplača v enkratnem znesku, potem ko Sodišče za uslužbence dokončno odloči o zahtevku in ga tožeča stranka sprejme. Vendar lahko Sodišče za uslužbence v nekaterih okoliščinah odloči, da se do odločitve o dokončni odločbi izda začasna odločba. Sodišče za uslužbence bo običajno razmislilo o izdaji začasne odločbe le, če obstaja razlog za zamudo pri izdaji končne odločbe (npr. čakanje na zdravstvene težave za poravnavo) ali kadar je prosilec v finančnih težavah in so jasno upravičeni do povračila stroškov (npr. zdravstveni stroški).

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja itd.)?

Ne - ko Sodišče za uslužbence sprejme odločbo in je bila odločba s strani tožeče stranke izplačana, dodatna ali nadaljnja odločba ni mogoča.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

Vaš zahtevek je treba oddati na standardnem prijavnem obrazcu, ki je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Poleg tega, da predložite v celoti izpolnjen prijavni obrazec, boste morali, če je mogoče, priložiti kopijo izjave o incidentu An Garda Síochána, tj. irski policiji (ali komisiji varuha človekovih pravic Garda Síochána (GSOC) v vseh primerih, v katerih naj bi kaznivo dejanje storil pripadnik An Garda Síochána).

Kot velja za vaš primer, boste morali predložiti tudi druga ustrezna dokazila (npr. potrdila o nastalih stroških), zahtevana v prijavnem obrazcu. To lahko vključuje potrebo po predložitvi dokazil od vašega delodajalca in/ali državnih organov, na primer v primeru, ko se zahteva izguba zaslužka. Glede na naravo vašega odškodninskega zahtevka bo morda treba predložiti tudi zdravniška ali druga strokovna poročila. Običajno sekretariat Sodišča za uslužbence stopi v stik s prosilcem ob prejemu obrazca za vlogo, ki zahteva predložitev dokazil.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Odškodninsko sodišče za poškodbe zaradi kaznivih dejanj odloča o odškodninskih zahtevkih, vloženih v okviru irskega sistema.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Odškodninske zahtevke v okviru sheme je treba predložiti na standardnih obrazcih, ki so na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Izpolnjene vloge je treba poslati na naslov:

Škofija Square
Redmond‘
s
Hill
Dublin 2, D02 TD99

e-naslov: Povezava se odpre v novem oknucriminalinjuries@justice.ie

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

V okviru sheme se odločitev o zahtevku na prvi stopnji sprejme samo na podlagi predloženih dokumentov, tj. brez zaslišanja.

Odločitev prve stopnje o zahtevi lahko izda ustrezno pooblaščeni uradnik Sodišča za uslužbence, če zahtevani znesek ne presega 3000 EUR.

Če zahtevani znesek presega 3000 EUR, je treba predlog za sprejetje predhodne odločbe vložiti pri Sodišču za uslužbence. Če je zahtevani znesek nižji od 75000 EUR, o tožbi na prvi stopnji odloča en sam član sodišča, če pa zahtevani znesek presega 75000 EUR, o tožbi skupaj odločajo trije člani sodišča.

Sekretariat prosilca obvesti o odločitvi, ko je ta na voljo. Prosilec lahko sprejme odločitev ali se zoper njo pritoži.

Kadar prosilec vloži pritožbo zoper odločbo Sodišča za uslužbence na prvi stopnji, je prosilec povabljen na obravnavo pritožbe, na kateri odbor treh članov Sodišča za uslužbence (brez članov, ki so sprejeli prvotno odločbo) ustno obravnava zadevo in sprejme končno kolektivno odločitev.

Obravnava pritožbe bo potekala zasebno in neformalno - pravno zastopanje ni potrebno. Predstavitev bo običajno potekala na daljavo prek telekonference ali spletne videokonference ali v nekaterih okoliščinah na kraju samem. Odločbe sodišča za uslužbence, prikrite za izbris osebnih podatkov, se lahko objavijo.

Kako dolgo traja (približno) prejemanje odločbe organa o odškodninskem zahtevku?

Čas obravnave vlog v okviru sheme se lahko od primera do primera precej razlikuje. Zadevni čas bo na splošno odvisen od narave in posebnih okoliščin primera, na primer, to bi lahko vključevalo morebitno potrebo po pridobitvi dodatnih informacij od prosilca v zvezi s trditvijo, kot so zdravniška ali druga strokovna poročila. Sodišče lahko pri odločanju o zahtevku zahteva dodatne informacije tudi od drugih organov, kot so policija ali drugi državni organi. Če poteka sodni postopek, bo sodišče običajno počakalo na izid postopka.

Na trajanje zadevnega časa bo vplivalo tudi trenutno število zadev Sodišča za uslužbence v času prejema tožbe.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Če niste zadovoljni z odločbo prvostopenjskega sodišča, se lahko zoper odločbo pritožite. Če to storite, boste povabljeni na pritožbeno obravnavo, na kateri senat treh članov razsodišča (brez člana sodišča, ki je izdal prvotno odločbo) ustno obravnava zadevo in sprejme skupno odločitev. Prošnjo bodo ponovno obravnavali na podlagi načela de new. Odločitev Sodišča za uslužbence, sprejeta na pritožbeni obravnavi, se šteje za dokončno odločbo v okviru sheme. Vendar je irsko višje sodišče izjavilo, da bo v ustreznih primerih, na primer v primerih, ko so bila kršena načela ustavnega pravosodja ali v katerih je bila shema odškodnine napačno razložena, preučilo odločbo sodišča.

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Informacije o potrebnih obrazcih in druge informacije o shemi so na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Podrobnejše informacije o irskem sistemu, vključno z nizom pogosto zastavljenih vprašanj, so na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Za dodatne informacije se obrnite na tajništvo Sodišča za uslužbence na spodnji naslov ali telefonsko številko.

Kontaktni podatki:

Škofija Square
Redmond‘
s Hill

Dublin 2
D02 TD99

Telefon:

+353 1 479 0290

E-naslov:

Povezava se odpre v novem oknucriminalinjuries@justice.ie

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Shema naj bi delovala neformalno, kar je določeno v pogojih. Čeprav je prosilec vedno upravičen do neodvisnega svetovanja ali zastopanja, vključno s pravnim svetovanjem in pravnim zastopanjem, shema ne določa povračila pravnih stroškov.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Tajništvo sodišča bo pomagalo prosilcem in odgovarjalo na vprašanja o delovanju sistema.

Storitve za podporo žrtvam s sedežem na Irskem vam lahko pomagajo in svetujejo pri vložitvi prošnje v okviru sheme. Podrobnosti o najrazličnejših organizacijah za podporo žrtvam itd. so navedene v naslednji Povezava se odpre v novem oknupublikaciji listine o žrtvah.

Ena od teh služb, irska turistična služba za pomoč (ITAS), je specializirana za podporo turistom, ki so žrtve kaznivih dejanj med obiskom na Irskem. Več informacij o ITAS je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Itas je mogoče kontaktirati po elektronski pošti na naslov Povezava se odpre v novem oknuinfo@itas.ie in po telefonu +353 1 666 93 54.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 28/05/2021