Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni - Litvánia


Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

Kártérítés az alábbi bűncselekmények esetén nyújtható:

 • szándékos emberölés;
 • súlyos vagy nem súlyos sérülés;
 • az emberi szabadság, a szexuális önrendelkezés szabadsága vagy az emberi méltóság elleni kevésbé súlyos, súlyos vagy nagyon súlyos bűncselekmény.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

Súlyos vagy nem súlyos sérülés esetén kaphat kártérítést.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Ha a sértett erőszakos bűncselekmény következtében elhunyt, az a személy jogosult kárenyhítésre, akinek a bíróság az erőszakos bűncselekmény következtében felmerült károkért vagyoni és/vagy nem vagyoni kártérítést állapított meg.

Ha kárenyhítési előleget nyújtanak, azaz a büntetőeljárás befejezése előtt kerül sor kifizetésre, a kárenyhítéshez való jog az elhunyt házastársát, gyermekét, örökbefogadott gyermekét, szüleit, örökbefogadó szüleit és eltartottjait illeti meg.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Nem. Ha az erőszakos bűncselekmény sértettje túlélte a bűncselekményt, egyedül ő jogosult kárenyhítésre.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Igen, a következő két esetben:

 • a Litván Köztársaságban vagy más uniós tagállamban jogszerűen tartózkodik, és szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik;
 • ez a lehetőség a Litván Köztársaság által kötött nemzetközi szerződésekben szerepel.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Nem, kárenyhítés csak a Litván Köztársaságban elkövetett erőszakos bűncselekményekért nyújtható.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen. A kárenyhítés iránti kérelem benyújtásához folyamatban kell lennie bűnügyi nyomozásnak.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem, kárenyhítési előleg iránti kérelem benyújtható a bűnügyi nyomozás során.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Igen. Ha a kárenyhítést rendes eljárásban igénylik, a vagyoni és/vagy nem vagyoni kár megtérítését a bíróságnak kell megállapítani. Ha kárenyhítési előleget igényel, akkor be kell nyújtania a magánféli jogállását igazoló határozatot.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Igen. Ebben az esetben a következő dokumentumokat kell benyújtani:

 • személyazonosító okmánya másolata;
 • a magánféli jogállását igazoló határozat;
 • adott esetben a vagyoni kár összegét igazoló dokumentumok;
 • a házasság, a hozzátartozói kapcsolat vagy az eltartotti viszony tényét igazoló dokumentumok, ha a kárenyhítést az elhunyt hozzátartozói igénylik.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A kárenyhítés iránti kérelmet legkésőbb az erőszakos bűncselekmény következtében keletkezett kár megtérítésének megfizetését elrendelő bírósági ítélet meghozatalát követő 10 éven belül kell benyújtani. Ha ezt a határidőt kényszerítő okok miatt elmulasztják, a határidő meghosszabbítható.

A kárenyhítési előleg kifizetése iránti kérelmek benyújtására nincs határidő.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

Kiterjed-e a kártérítés például az alábbiakra:

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás – ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció) Igen
 • a sérülésre visszavezethető egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás, stb.) Igen
 • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság)
  • a kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését, stb.) Igen
  • a foglalkoztatási esélyek elvesztése Nem
  • A kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei, (például ügyvédi vagy bírósági költségek) Igen
  • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés Nem
  • egyéb Egyéb vagyoni kártérítés, amelyet a bíróság állapított meg az erőszakos bűncselekménnyel kapcsolatban

– Pszichés (nem vagyoni) kár:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése Igen

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • temetési költségek Igen
 • orvosi költségek (pl. családtag terápiája, ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció) Igen, de csak akkor, ha az erőszakos bűncselekmény következtében a sértett elhunyt
 • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése Igen, de csak akkor, ha az erőszakos bűncselekmény következtében a sértett elhunyt

– Pszichés kár:

 • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/a sértett halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció Igen, de csak akkor, ha az erőszakos bűncselekmény következtében a sértett elhunyt

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A kárenyhítés teljes összegét általában egy összegben fizetik ki. Kivételes esetekben részletekben, de legkésőbb az erőszakos bűncselekmény következtében keletkezett kár megtérítésének megfizetését elrendelő határozat meghozatalát követő egy éven belül fizethető ki a kárenyhítés.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A fent említett körülmények csak akkor bírnak jelentőséggel, ha kárenyhítési előlegről van szó. A kárenyhítés elutasításra kerül, ha:

 • a szóban forgó erőszakos bűncselekmény elkövetésének időpontjában erőszakos bűncselekmény miatt büntetőeljárás van Önnel szemben folyamatban, vagy erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű vagy nem részesült kegyelemben;
 • a Litván Köztársaságnak a szervezett bűnözés megelőzéséről szóló törvényével (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas) összhangban bírósági végzés hatálya alatt áll;
 • visszaélés az erőszakos bűncselekmény következtében keletkezett károk miatti kárenyhítési előleghez való joggal.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Nincs hatással a kárenyhítésre.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Nem.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A bíróság állapítja meg a kárenyhítés összegét, amely azonban nem haladhatja meg az alábbiakban meghatározott maximális összegeket.

Az Ön által a vagyoni kár alátámasztására benyújtott dokumentumok alapján számítják ki a kárenyhítési előleget.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Emberölés esetén a vagyoni kárenyhítés maximális összege nem haladhatja meg a 3 800 EUR-t, a nem vagyoni kárenyhítés maximális összege pedig nem haladhatja meg a 4 560 EUR-t.

Súlyos egészségkárosodás esetén a vagyoni kárenyhítés maximális összege nem haladhatja meg a 3 040 EUR-t, a nem vagyoni kárenyhítés maximális összege pedig nem haladhatja meg a 3 800 EUR-t.

Egyéb erőszakos bűncselekmény esetén a vagyoni kárenyhítés maximális összege nem haladhatja meg a 2 280 EUR-t, a nem vagyoni kárenyhítés maximális összege pedig nem haladhatja meg a 3 040 EUR-t.

Ha az erőszakos bűncselekmény miatt bekövetkezett károk miatt kárenyhítési előleget nyújtanak, annak maximális összege nem haladhatja meg a fentebb említett összegek felét.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Igen, meg kell jelölnie a kért összeget, amelyet a bírósági határozatban vagy a polgári jogi igény érvényesítésére előterjesztett keresetlevélben szereplő összeg alapján kell kiszámítani.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Igen. A kárenyhítés összegéből levonják az egyéb forrásokból származó kompenzációként kapott összegeket.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Igen, az erőszakos bűncselekmények következtében keletkezett kár esetén kárenyhítési előleg fizethető, ha:

 • az erőszakos bűncselekménnyel kapcsolatban büntetőeljárás van folyamatban, és az érintettet magánfélként ismerik el;
 • bírósági határozat megállapítja, hogy erőszakos bűncselekményt követtek el, de a bűncselekmény következtében keletkezett károk megtérítése iránt nem terjesztettek elő igényt, vagy az igényt még nem bírálták el;
 • az erőszakos bűncselekményt olyan személy követte el, akit életkora vagy nemzetközi jogi mentessége miatt nem lehet bíróság elé állítani, vagy a bűncselekmény elkövetője már nem él.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Nem, nincs ilyen lehetőség.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

Rendes eljárásban a kárenyhítés iránti kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • személyazonosító okmánya másolata;
 • az erőszakos bűncselekmény következtében keletkezett vagyoni és/vagy nem vagyoni kártérítést megállapító jogerős bírósági ítélet másolata;
 • a bírósági végrehajtó nyilatkozata arról, hogy a kártérítés nem hajtható be a bűncselekmény elkövetőjétől, kivéve, ha a kárért felelős személy már nem él.

A kárenyhítési előleg iránti kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • személyazonosító okmánya másolata;
 • a vagyoni kár összegét igazoló dokumentumok;
 • a magánféli jogállását igazoló határozat, erőszakos bűncselekmény elkövetését megállapító bírósági határozat, vagy azt megállapító határozat, hogy a büntetőeljárás nem folytatható le az elkövető életkora, nemzetközi jogi mentessége vagy halála miatt;
 • a házasság, a hozzátartozói kapcsolat vagy az eltartotti viszony tényét igazoló dokumentumok, ha a kárenyhítést az elhunyt közeli hozzátartozói vagy eltartottjai igénylik.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem, a kérelem befogadása és elbírálása díjmentes.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket? (belföldi ügyek esetén)?

A kárenyhítés iránti kérelmekről a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija) dönt.

Hová kell küldenem a kérelmet? (belföldi ügyek esetén)?

A kérelmet a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litvánia) kell megküldeni; e-mail A link új ablakot nyit megrastine@tm.lt).

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma a kérelem és az összes szükséges dokumentum benyújtásától számított egy hónapon belül hozza meg döntését.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által hozott határozattal szemben a határozat közlésétől számított egy hónapon belül nyújtható be jogorvoslat a Litván Közigazgatási Panaszbizottsághoz (Lietuvos administracinių ginčų komisija) vagy a Vilniusi Regionális Közigazgatási Bírósághoz (Vilniaus apygardos administracinis teismas).

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériumánál vagy az Állami Jogi Segítségnyújtási Szolgálatnál (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) vagy az interneten (lásd lentebb).

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

A link új ablakot nyit meghttps://vgtpt.lrv.lt/en/

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Igen, elsődleges jogi segítségnyújtást kérhet a bejelentett lakóhelye szerinti önkormányzat végrehajtó hatóságától vagy az Állami Jogi Segítségnyújtási Szolgálattól.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Litván Egyesület a Bűncselekmények Áldozatainak Támogatásásra (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija) (Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Litvánia);

Caritas Litvánia (Lietuvos Caritas, A link új ablakot nyit meghttp://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Litvánia).


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 22/10/2019