Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni - Málta


Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A következő bűncselekménytípusok esetében kaphat kártérítést: szexuális erőszak, kiskorúak prostitúcióra való felbujtása, szándékos emberölés, súlyos testi sértés vagy emberéletet veszélyeztető gyújtogatás.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

A fent említett szándékos erőszakos bűncselekmények miatt elszenvedett bármely sérelemért kártérítésben részesülhet.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

A bűncselekmény következtében életét vesztett sértett hozzátartozójaként vagy eltartottjaként Ön kártérítésre jogosult. „Eltartottnak” az a személy minősül, akiről az elhunyt gondoskodott, illetve aki az elhunyt gondoskodására törvényesen jogosult.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

A túlélő sértett hozzátartozójaként vagy eltartottjaként Ön nem jogosult kártérítésre.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Nem jár Önnek kártérítés, ha nem uniós tagállam állampolgára.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Ilyen esetben az igényléshez szükséges és észszerűen elvárható valamennyi segítség, illetve tájékoztatás megadásával igényelhet kártérítést.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen, ahhoz, hogy kártérítésben részesüljön, először be kell jelentenie a bűncselekményt a rendőrségen.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem feltétlenül kell megvárnia a kártérítési igénye előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Először az elkövetőtől kell kártérítést követelnie – amennyiben ismert a személye.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Kártérítésre akkor is jogosult lehet, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el. Bizonyítékként a rendőrségi jelentést kell benyújtania.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A kártérítési igényét a bűncselekmény elkövetésétől számított egy éven belül terjesztheti elő.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

A kártérítés az alábbiakra terjed ki:

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás – ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • a sérülésre visszavezethető egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás stb.)
 • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság)
  • a kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését stb.)
  • a foglalkoztatási esélyek elvesztése
  • a kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei, (például ügyvédi vagy bírósági költségek)
  • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés
  • egyéb – a kártérítési tisztviselőt e tekintetben teljes körű mérlegelési jogkör illeti meg

– Pszichés (nem vagyoni) kár:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése – a kártérítési tisztviselőt e tekintetben teljes körű mérlegelési jogkör illeti meg

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • temetési költségek
 • orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése

A kártérítési tisztviselőt e tekintetben teljes körű mérlegelési jogkör illeti meg.
– Pszichés kár:

 • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az áldozat halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció

A kártérítési ügyintézőt e tekintetben teljes körű mérlegelési jogkör illeti meg.

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A kompenzációt időszakos nyugdíjkifizetések helyett egyösszegű kifizetés formájában teljesítik. A kártérítési tisztviselő ugyanakkor a sérülés végleges orvosi értékelésének késedelme esetén intézkedhet köztes kifizetésről, a kompenzáció odaítéléséről szóló végső döntéshozatalt pedig elhalaszthatja.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A kártérítési tisztviselő visszatarthatja a kártérítést, illetve csökkentheti annak összegét, amennyiben úgy ítéli meg, hogy:

 1. A kérelmező nem tett meg azonnal minden észszerű lépést annak érdekében, hogy a szóban forgó célból a rendőrséget vagy a kártérítési tisztviselő által e szempontból megfelelőnek tekintett egyéb szervet vagy személyt tájékoztassa a bűncselekmény körülményeiről; vagy
 2. a kérelmező nem működött együtt a rendőrséggel vagy más hatósággal az elkövető felelősségre vonása érdekében; vagy
 3. a kérelmező a kártérítési tisztviselő, illetve más szerv vagy személy számára a kérelemmel összefüggésben nem nyújtotta az észszerűen elvárható segítséget; vagy
 4. a kérelmező a kártérítés alapjául szolgáló esemény előtt, alatt, illetve után tanúsított magatartása miatt nem jogosult kártérítésre, illetve nem jogosult teljes kártérítésre; vagy
 5. a kérelmező személye az őt elmarasztaló büntetőítéletek vagy a kártérítési tisztviselő rendelkezésére álló bizonyítékok alapján nem indokolja a teljes kártérítést vagy bármely más összeg teljes körű odaítélését; vagy
 6. a sértett közreműködött az elszenvedett sérülés okozásában, vagy részben felelős annak elszenvedéséért; vagy
 7. az a sértett viselkedése, személye vagy életvitele miatt indokolt.

Nem fizetnek kártérítést abban az esetben, ha:

 1. a bűncselekménnyel okozott sérülést 2006. január 1-jét megelőzően szenvedték el;
 2. a kártérítési tisztviselő úgy látja, hogy az elkövető nem nincstelen, vagy a kártérítési kereset láthatóan kedvezőtlen eredménnyel zárult;
 3. a kártérítési tisztviselő megítélése szerint a kérelmező nem nyújtotta a vonatkozó szabályozás által előírt és észszerűen elvárható segítséget és tájékoztatást;
 4. a kérelmező az általa elkövetett provokáció vagy egyéb cselekedet révén felelős a bűncselekménnyel okozott sérülés elszenvedéséért.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Az anyagi helyzete befolyásolhatja a megítélt összeget.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési lehetőségeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A feljebb említett feltételeken kívül nincsenek egyéb feltételek.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kártérítés összegét mérlegelés alapján számítják ki.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Az egyes kérelmezőknek kifizethető összeg nem haladhatja meg a huszonháromezer-háromszáz eurót (23 300 EUR), és ez az összeg akkor sem léphető túl, ha azonos bűncselekmény miatt egynél több követelést terjesztettek elő.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Igen, a kért összeget meg kell jelölnie az igénylőlapon, az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan azonban kaphat útmutatást.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Az Önt ért veszteségért bármely más forrásból kapott kompenzáció összege a hatóság által fizetett kártérítésből levonásra kerülhet.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

A kártérítési tisztviselő a saját belátása szerint jogosult intézkedni a kártérítésként odaítélendő összeg kifizetése tekintetében.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Az érdemi határozat meghozatalát követően nem kaphat kiegészítő vagy további kártérítést.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

A dokumentumok a következők:

 • meghatalmazás/jogosultságot vagy a sértettel fennálló kapcsolatot igazoló okirat
 • az áldozat halottvizsgálati bizonyítványa
 • a rendőrségi jelentés egy példánya
 • az ítélet/bírósági határozat egy példánya;
 • orvosi jelentések és igazolások;
 • kórházi számlák;
 • egyéb költségeket (ápolás, temetés) igazoló számlák;
 • bevételkimutatás (jövedelem, szociális jóléti juttatások/szociális támogatások);
 • igazolás a más forrásból (munkáltatói vagy magánbiztosítás) kapott (vagy nem kapott) kompenzációról;
 • a kérelmező bűnügyi előélete;
 • a kérelmező eskü alatt tett nyilatkozata arról, hogy más szervtől vagy hatóságtól nem kapott kompenzációt; a körülményektől függően bármely egyéb releváns dokumentum.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Ilyen ügyekben nem számítanak fel adminisztratív vagy egyéb díjakat.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket? (belföldi ügyek esetén)?

Az eljáró hatóság a főügyészi hivatal kártérítési tisztviselője.

Hová kell küldenem a kérelmet? (belföldi ügyek esetén)?

A kérelmét az Igazságügyi Hivatal részére küldje meg a Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valletta címre.

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem kell jelen lennie.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A körülményektől függően egytől két hónapig.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

Nincs lehetőség fellépni a határozat ellen.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

Ezeket az Igazságügyi Hivataltól vagy pedig az alábbi honlapon szerezheti be: A link új ablakot nyit meghttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

A link új ablakot nyit meghttp://vso.org.mt/

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Igen, kaphat jogi segítséget.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

A link új ablakot nyit meghttp://vso.org.mt/


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 07/03/2019