Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jekk it-talba tiegħi se titqies f’dan il-pajjiż

Skemi ta’ kumpens disponibbli fil-pajjiżi tal-UE


L-Artikolu 12 tad-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva dwar il-Kumpens tesiġi li kull pajjiż tal-UE jistabbilixxi skema nazzjonali ta’ kumpens għall-vittmi kollha ta’ delitti vjolenti u intenzjonali. Skont din il-liġi, il-vittmi kollha tad-delitti vjolenti u intenzjonali għandhom aċċess għal skema nazzjonali ta’ kumpens mill-pajjiż li d-delitt ikun sar fit-territorju tiegħu.

Hawnhekk issib informazzjoni dwar l-iskema/i ta’ kumpens disponibbli fil-pajjiżi tal-UE.

Uħud mill-pajjiżi jipprovdu wkoll aċċess għal kumpens għaċ-ċittadini tagħhom stess jekk id-delitt ikun seħħ barra mill-pajjiż. Attwalment, dan l-aspett mhuwiex kopert mir-regoli tal-UE.

Skont id-Direttiva dwar il-Kumpens, tista’ titlob kumpens mill-pajjiż tal-UE fejn ikun seħħ id-delitt jekk tgħix f’dan l-Istat (każ nazzjonali) jew jekk tgħix f’pajjiż ieħor tal-UE (każ transfruntiera).

Għaldaqstant nagħtuk parir li tikkonsulta l-informazzjoni tal-pajjiż fejn seħħ id-delitt.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 08/10/2020