Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Portugal

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Kaznena djela za koja se može dobiti naknada su „nasilni zločini”. Kaznena djela zbog trajne nesposobnosti, privremene i apsolutne nesposobnosti za rad u trajanju od najmanje 30 dana ili smrti; ako je kazneno djelo prouzročilo znatne poremećaje razine i kvalitete života žrtve ili, u slučaju smrti žrtve, osoba (bliskih srodnika) koje su ekonomski ovisne o njemu ili su ovisne o toj osobi, a koje nisu dobile naknadu od počinitelja.

Npr.: Ubojstvo, teška ozljeda, ubojstvo, seksualno zlostavljanje maloljetnika, obiteljsko nasilje ili teška ozljeda, koji su posljedica kriminala.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

 • Materijalna šteta/materijalna šteta: među njima su šteta prouzročena kaznenim djelom (primjerice, troškovi bolničkog liječenja, savjetovanja, lijekovi itd.) i koristi koje je žrtva prestala primati (što su, na primjer, plaće koje niste primili dok ste nesposobni). Nadoknada se može dodijeliti za štetu koju je pretrpjela izravna ili neizravna žrtva.
 • Emocionalna ili emocionalna oštećenja: iako se ne mogu ekonomski procijeniti, mogu se barem ekonomski nadoknaditi (npr. šteta koja utječe na dobrobit, časti, dobar naziv, bol, duševnu bol, duševnu bol i duševnu bol). Može se dodijeliti samo naknada za moralnu ili emocionalnu štetu koju je pretrpjela izravna žrtva.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, financijska pomoć može se dodijeliti bliskim rođacima izravne ili gospodarske ovisnosti žrtve nasilnih kaznenih djela koji je izgubio život kao izravan rezultat takvog nasilja.

Članovi obitelji koji su imali pravo na uzdržavanje žrtve prije svoje smrti mogu imati pravo na naknadu štete; bračni drug ili bivši supružnik, roditelji, djeca, braća i sestre, pastorci/majka, u određenim okolnostima, kao i osobe koje su bez obzira na spol živjeli u izvanbračnoj zajednici sa žrtvama pod uvjetima koji su slični uvjetima koje bračni drugovi imaju više od dvije godine.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavana osoba žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Neizravne žrtve (bliski rođaci) nasilnog kaznenog djela mogu dobiti samo naknadu u slučaju smrti žrtve.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin nijedne od država članica EU-a?

Nacionalni ili strani žrtve koje su pretrpjele ozbiljnu štetu koja je izravna posljedica nasilja počinjenog na portugalskom teritoriju, ili na portugalskim brodovima ili zrakoplovima, mogu dobiti naknadu pod uvjetom da su ispunjeni određeni zakonski uvjeti.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako da, pod kojim uvjetima?

Zahtjev za naknadu štete:

a) žrtava kaznenih djela počinjenih izvan Portugala u odnosu na portugalske državljane ili građane EU-a koji imaju uobičajeno boravište u Portugalu:

Žrtve nasilnih kaznenih djela, uključujući nasilje u obitelji, koje su se počinile izvan državnog područja i koje imaju uobičajeno boravište u Portugalu mogu imati pravo na novčanu naknadu od portugalske države, pod uvjetom da nemaju pravo na naknadu štete od države na čijem je državnom području šteta nastala. U tom je slučaju za provjeru ima li podnositelj zahtjeva pravo na naknadu u državi na čijem je području šteta pretrpljena ili ne.

žrtve kaznenih djela u drugoj državi članici EU-a koji ondje imaju uobičajeno boravište i koji žele odobriti predujam naknade koju dodjeljuje portugalska država:

Ako podnositelji zahtjeva za naknadu imaju uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a, nadležnom tijelu države u kojoj zahtjev za isplatu predujma naknade štete koju je odobrila portugalska država imaju uobičajeno boravište, CPVC može primiti zahtjev koji je prenijelo nadležno tijelo države članice, što je uobičajeno boravište podnositelja zahtjeva, i odlučiti o naknadi štete i obavijestiti nadležno tijelo o toj činjenici.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Kaznena uključenost kaznenih organa nije obvezna. S druge strane, tijela mogu saznati više o pojavi kaznenog djela i pokrenuti ispitni postupak samo putem pritužbe ili pritužbe.

Ako ste stariji od 16 godina, ne možete podnijeti pritužbu. Pritužbu podnose njegovi pravni zastupnici.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Nije nužno čekati ishod policijske istrage ili kaznenog postupka kako bi se zahtijevala naknada. Potrebno je stupiti u kontakt s CPVC-om u razdoblju od jedne godine nakon počinjenja kaznenog djela.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Nije potrebno prvo dobiti odštetu od počinitelja.

Čak i ako nije podnesen zahtjev za naknadu štete u kaznenom postupku ili izvan njega zbog razloga koji se isključivo mogu pripisati podnositelju zahtjeva (osobito zato što nije zatražio naknadu na sudu ili ga je povukao), treba platiti odštetu, čak i ako je smanjen na polovinu iznosa predujma koji je država odobrila u PVC-u.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Čak i ako je identitet počinitelja nasilja nepoznat ili se zbog nekog drugog razloga ne može kazneno goniti i osuditi, žrtva ima pravo unaprijed platiti odštetu od strane države PVC-a.

U zahtjevu za dodjelu predujma na naknadu štete potrebno je priložiti dokumentaciju koja opravdava istaknute činjenice, osobito opis pretrpljene ozljede, nesposobnosti za rad, liječničke dokumente itd.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Možete. Naknada štete mora se u pravilu zahtijevati tijekom kaznenog postupka. U tu svrhu žrtva mora obavijestiti policiju ili ured javnog tužitelja najkasnije do kraja faze istrage, koja želi podnijeti zahtjev za naknadu, na primjer podnošenjem izjava. Nakon što primite službenu opomenu optuženika, dobit ćete 20 dana za podnošenje zahtjeva.

Ako žrtva plati iznos bespovratnih sredstava ili predujma, žrtva to mora učiniti u roku od godine dana od počinjenja kaznenog djela. Ako je žrtva maloljetnik u vrijeme događaja, može podnijeti zahtjev za predujam od države do jedne godine nakon punoljetnosti ili se može emancipirati.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

za žrtvu kaznenog djela:

Materijalna šteta (nepsihološka):

 • Zdravstveni troškovi nastali zbog ozljede (liječenje: izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak);
 • Dodatne potrebe ili troškovi uzrokovani ozljedama (briga i pomoć, privremeno ili trajno liječenje, rehabilitacija, fizioterapija, prilagodbe potrebne kod kuće, posebna pomoć itd.);
 • Trajne ozljede (npr. invaliditet ili trajni invaliditet):
  • Gubitak prihoda tijekom i nakon liječenja (uključujući gubitak zarade i gubitak kapaciteta za zarađivanje itd.);
  • Gubitak prilike;
  • Troškovi sudskih postupaka povezanih s incidentom koji je prouzročio štetu, uključujući nagrade za rad odvjetnika i sudske pristojbe);
  • Naknadu zbog krađe ili oštećenja stvari.

Nematerijalna šteta:

 • Bol i patnja žrtve.

Članovima obitelji ili osobama u blizini žrtve:

Materijalna šteta (nepsihološka):

 • Troškovi pogreba
 • Troškovi liječenja (npr. terapija rodbinskom, izvanbolničkoj ili bolničkoj skrbi, rehabilitacija);
 • Gubitak uzdržavanja ili mogućnosti.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Isplata predujma za žrtve obiteljskog nasilja u pravilu se isplaćuje u obliku mjesečne najamnine koja se dodjeljuje za razdoblje od 6 mjeseci, koja se može produljiti za isto razdoblje, i u propisno opravdanim slučajevima i u slučaju nedostatka sredstava za uzdržavanje, koja se odobrava u jednom obroku.

U slučaju nasilnog kaznenog djela predujam naknade štete žrtvi se isplaćuje u jednom obroku te se isplaćuje u obliku godišnje rente.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Iznos naknade koja se dodjeljuje može se umanjiti ili isključiti od strane Komisije, uzimajući u obzir ponašanje žrtve ili podnositelja zahtjeva prije, tijekom ili nakon činjenica, njegovih odnosa s počiniteljem ili njegova okoliša ili ako je ponašanje žrtve u suprotnosti s osjećajem pravde ili javnog reda.

Međutim, ponašanje žrtve ili podnositelja zahtjeva nije relevantno za smanjenje ili isključivanje naknade štete ako je štetu prouzročio motorno vozilo ili, u određenim slučajevima, pravila o nesrećama na radu ili u uporabi.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U odluci o odobrenju predujma i određivanju iznosa naknade uzima se u obzir:

 • Za kaznena djela s elementima nasilja, znatno poremećaje razine i kvalitete života;
 • Za kaznena djela obiteljskog nasilja, ozbiljni nedostatak ekonomske oskudice žrtve.

U slučaju nasilnog kaznenog djela u obzir se uzimaju i svi iznosi koje žrtva prima iz drugih izvora, posebno počinitelja kaznenog djela ili socijalnog osiguranja; sredstva primljena u vezi s privatnim životnim osiguranjem ili osobnim nesrećama u načelu su isključena.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Također se vodi računa o činjenici da nije bilo naknade za gubitak ili štetu u kaznenom postupku koji je pokrenut počinitelju, ili je predvidivo da počinitelj neće to učiniti i da nema drugog stvarnog ili dovoljnog izvora naknade.

Kako se izračunava iznos naknade?

U slučaju žrtve kaznenog djela s elementima nasilja iznos naknade izračunava se prema pravednosti i u odnosu na sredstva koja su već primljena iz drugog izvora (osobito počinitelja kaznenog djela ili socijalnog osiguranja).

U PVC se također uzima u obzir povrat poreza na dohodak žrtve tijekom 3 godina koje prethode praksi činjenica, koji se odnosi na potraživanje naknade za gubitak zarade (novac koji više ne prima). U slučaju smrti žrtve, upućivanje se odnosi na porezne prijave podnositelja zahtjeva (član uže obitelji) ili, ako to nije moguće, na temelju prihoda koji ne premašuje zajamčenu minimalnu mjesečnu plaću.

Konkretno, u slučaju zločina obiteljskog nasilja, PVC određuje svoj iznos u smislu pravednosti. Jedan od kriterija za žrtvu nasilja u obitelji da može tražiti naknadu štete jest situacija teške gospodarske oskudice koja je dovela do počinjenja kaznenog djela. U tu svrhu morate izvijestiti o svim promjenama u vašoj ekonomskoj ili obiteljskoj situaciji.

Iznosi koje žrtva primi od privatnog životnog osiguranja ili osiguranja od nezgode uzimaju se u obzir samo u svrhu određivanja iznosa naknade štete na temelju pravičnosti.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ako žrtva plati predujam naknade štete, posebno navodi iznos tražene naknade.

U slučaju da je žrtva kaznenog djela s elementima nasilja gornja granica koju svaka ozlijeđena osoba treba primiti u slučaju smrti ili teške ozljede iznosi 34 680 eura.

U slučaju smrti ili teške povrede više od jedne osobe zbog istog čina, predujam naknade štete ograničen je na iznos od 30 600 eura i ne prelazi ukupni iznos od 91 800 eura.

U slučaju iznosa plaćenih u obliku godišnje najamnine, gornja granica iznosi 4 080 EUR i ne smije biti veća od 12 240 EUR ako postoji nekoliko oštećenih strana.

U slučaju kaznenog djela nasilja u obitelji iznos koji se odobrava ne smije biti veći od mjesečne protuvrijednosti minimalne mjesečne plaće za razdoblje od 6 mjeseci (s jednakim produljenjem do jednakog razdoblja). U slučaju određenog ekonomskog manjka, može se predvidjeti plaćanje predujma za isplatu naknade štete, čak i prije nego što su provedene provjere posebne situacije (upute) i nisu izvršene nikakve promjene iznosa iznosa koje je potrebno primiti.

* 2019 brojke

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, sam obrazac zahtijeva takve informacije.

U slučaju naknade štete koju je dobila od druge države članice Europske unije i koja je država članica podnijela zahtjev za naknadu štete, te pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u Portugalu, CPVC će obavijestiti podnositelja zahtjeva o načinu ispunjavanja zahtjeva za naknadu i potrebne pripadajuće dokumentacije.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo/drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Ako žrtva, nakon isplate ili naknade štete, u bilo kojem slučaju dobije naknadu za pretrpljenu štetu, CSPVC mora od žrtve zahtijevati povrat, u cijelosti ili djelomično, primljenih iznosa.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako da, pod kojim uvjetima?

Mogu dobiti predujam ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako ste žrtva kaznenog djela s elementima nasilja,

 • Kazneno djelo počinjeno na portugalskom teritoriju ili je počinjeno izvan portugalskog teritorija, protiv portugalskih državljana ili državljana država članica EU-a, pod uvjetom da nemaju pravo na odštetu od države u kojoj je počinjeno kazneno djelo,
 • Kazneno djelo je uzrokovalo apsolutnu privremenu nesposobnost za rad u trajanju od najmanje 30 dana ili smrt,
 • Kaznenim djelom došlo je do ozbiljnog poremećaja životnog standarda žrtve i znatnog uznemiravanja njihove kvalitete, pri čemu su ta dva uvjeta kumulativna.
 • Da nije primio naknadu za štetu pretrpljenu negdje drugdje – ili preko počinitelja, ili vlastito osiguranje;
 • Klauzule o isključenju predviđene zakonom, uključujući i ponašanje žrtve prije, tijekom i nakon kaznenog djela, ne primjenjuju se na žrtvu, tijekom i nakon kaznenog djela, jer nije u suprotnosti s osjećajem javnog reda ili osjećajem pravde.

Ako ste bili žrtva nasilja u obitelji:

 • Su pretrpjele fizičko ili psihičko zlostavljanje, uključujući tjelesno kažnjavanje, lišavanje slobode i seksualnu štetu, više puta ili na neki drugi način,
 • Je li u prisutnosti maloljetnika, u prisutnosti djeteta ili prema domicilu žrtve, počinjena protiv, u prisutnosti maloljetnika; ili
 • Je li distribuiran internetom ili drugim sredstvima široko rasprostranjenog javnog širenja, osobne podatke, kao što su slika ili zvuk, koji se odnose na privatnost žrtve bez njegova pristanka, i
 • Ako žrtva ima ozbiljnu gospodarsku potrebu zbog tog kaznenog djela, i
 • Ako je kazneno djelo počinjeno na portugalskom teritoriju ili je počinjeno izvan portugalskog teritorija, protiv portugalskih državljana ili državljana država članica EU-a, pod uvjetom da nemaju pravo na odštetu od države u kojoj je kazneno djelo počinjeno (i ako je PCV mora istraživati takvu situaciju),
 • Klauzule o isključenju predviđene zakonom, uključujući i ponašanje žrtve prije, tijekom i nakon kaznenog djela, ne primjenjuju se na žrtvu, tijekom i nakon kaznenog djela, jer nije u suprotnosti s osjećajem javnog reda ili osjećajem pravde.

Može li mi je, bez obzira na to je li riječ o nasilnom kaznenom djelu ili kaznenom djelu nasilja u obitelji, moći, neposredno prije nego što mu je proveden postupak javne nabave, primiti i odredbu o naknadi štete koja će se naknadno utvrditi u slučaju očitog ekonomskog manjka.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

CPVC ima samostalnost u odlučivanju o slučajevima, ako je riječ o novosti u predmetu koji je prethodno odlučen, ili na poseban način koji je u suprotnosti sa smjernicama (prethodno formuliranim od PVC-a) naknade štete dodijeljene na temelju vrste situacije.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Državna naknada za žrtve nasilnih kaznenih djela (obrazac)

Potrebne isprave:

 • Potpuni završetak obrasca zahtjeva;
 • Iznos tražene naknade;
 • Povrat poreza žrtve (ili podnositelja zahtjeva kada on nije izravna žrtva kaznenog djela) za godinu koja prethodi kaznenom djelu, godinu kaznenog djela i godinu nakon kaznenog djela;
 • Kaznenu evidenciju s primjerkom presude i datuma pravomoćne presude;
 • Punomoć kada zahtjev podnosi ovlašteni predstavnik;
 • Imenovanje odvjetnika u slučaju ovlaštenog zastupnika.

Državna naknada za kaznena djela obiteljskog nasilja (obrazac)

Potrebne isprave:

 • Potpuni završetak obrasca zahtjeva;
 • Iznos tražene naknade;
 • Status žrtve ili žrtve;
 • Presliku pritužbe ili zahtjeva za registraciju automobila;
 • Gospodarsko, društveno i obiteljsko izvješće kada je žrtva dom.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Zahtjev se izuzima od svih troškova ili naknada žrtvi, uključujući dokumente i potvrde potrebne za dobivanje takve tvrdnje besplatno.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

CPVC – Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela tijelo je Ministarstva pravosuđa odgovorno za zaprimanje, analizu i odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete od strane države žrtve nasilnih kaznenih djela i žrtava nasilja u obitelji u nacionalnim predmetima.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Za Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela (vidi prethodni odgovor)

Mjesto i podaci za kontakt:

Odbor za zaštitu od kaznenih djela

 • Adresa: Avenida Fontes Pereira de Melo, br. 7 – Piso 7° do., 1050 – 115 Lisboa
 • Telefon: (+ 351) 21 322 24 90
 • Telefaks: (+ 351) 21 322 24 91
 • E-pošta: correio.cpvc@sg.mj.pt

Radno vrijeme:

 • Od ponedjeljka do petka: 9: 30 – 12: 30; 14: 00 – 16: 30

Više informacija dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruna adresi https://cpvc.mj.pt/

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Nije potrebno biti prisutan tijekom pregleda, osim ako je CPPVC mišljenje da je prisutnost potrebna.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Cv po primitku zahtjeva u roku od mjesec dana mora ispitati zahtjev i poduzeti potrebne korake; nakon isteka mjeseca odluka o odobravanju zahtjeva donosi se odmah, a njezin se iznos navodi.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Možete. Ako podnositelj zahtjeva smatra da je na njega negativno utjecala odluka, podnositelj zahtjeva ima rok od 15 dana da podnese zahtjev Komisiji. Zahtjevom, podnositelj zahtjeva mora navesti razloge na koje se poziva i može dodati dokaze koje smatra prikladnima.

Cpcv na 30 dana da procijeni i odluči o pritužbi te može potvrditi, opozvati, opozvati, izmijeniti ili zamijeniti navedeni akt.

Ako se ne slažete s odlukom o pritužbi, moći ćete osporiti tu odluku pred upravnim sudovima.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Internetske stranice povjerenstva za žrtve kaznenih djela: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Postoje dva različita oblika u slučaju žrtve nasilnog kaznenog djela ili nasilja u obitelji.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Cpv – Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela: Poveznica se otvara u novom prozoruHttps://cpvc.j.pt/.

APIV – portugalska udruga za potporu žrtvama: Poveznica se otvara u novom prozoruWww.apav.pt/

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Država osigurava da u slučajevima nasilnog kaznenog djela ili nasilja u obitelji žrtva ima pristup pravnom savjetu i naknadnoj pravnoj pomoći.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela (PVC):

 • Licem u lice – Av. Pereira de Melo sources, br. 7, 7dto., 1050 – 115 Lisabon, od ponedjeljka do petka od 9: 30 do 12: 30 i od 14: 00 do 16: 30;
 • Poštom slanjem obrasca na internetskoj stranici Komisije;
 • E-poštom: Poveznica se otvara u novom prozoruCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
 • Internetom, ispunjavanjem obrasca za žrtve nasilnog kaznenog djela ili obiteljskog nasilja (Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://cpvc.mj.pt/);
 • Telefonom: (+ 351) 213 222 490, fiksni trošak mreže, 9: 30 – 12: 30 i 14: – 16: 30;

APAV:

 • Potporna linija za žrtve: (+ 351) 116 006 (radni dani 9 h – 21 h);
 • Na internetu, na web-mjestu APEV: Poveznica se otvara u novom prozoruWww.apav.pt/ (dostupno u PT, na ruskom, kineskom); Ili na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Usluga usmenog prevoditelja Geual/SERV IIN-a (+ 351 12 472), radni dani, 10: 18 h.

Povjerenstvo za građanstvo i ravnopravnost spolova (GIG):

 • Informacijska služba za žrtve obiteljskog nasilja (pruža informacije o pravima žrtava i o postojećim resursima na cijelom državnom području na kojem se mogu dobiti psihološke, socijalne i pravne informacije) – telefon: (+ 351) 800 202 148 (besplatna, anonimna, povjerljiva i dostupna usluga 24.h).

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 26/08/2019