Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Systémy odškodňovania dostupné v krajinách EÚ


V článku 12 Odkaz sa zobrazí v novom oknesmernice o odškodňovaní sa vyžaduje, aby každá krajina EÚ vytvorila vnútroštátny systém odškodňovania obetí úmyselných násilných trestných činov. Podľa tohto zákona všetky obete násilných trestných činov majú prístup k vnútroštátnemu systému odškodňovania v rámci krajiny, na území ktorej bol trestný čin spáchaný.

Tu nájdete informácie o systémoch odškodňovania, ktoré sú v krajinách EÚ dostupné.

Niektoré krajiny poskytujú prístup k odškodneniu aj svojim vlastným občanom, ak bol trestný čin spáchaný v zahraničí. Na tento aspekt sa v súčasnosti nevzťahujú žiadne pravidlá EÚ.

Podľa smernice o odškodňovaní si nárok na odškodnenie môžete uplatniť od krajiny, v ktorej bol trestný čin spáchaný, ak žijete v tomto štáte (vnútroštátny prípad) alebo ak žijete v inej krajine EÚ (cezhraničný prípad).

Preto odporúčame, aby ste si prečítali informácie pod krajinou, v ktorej bol trestný čin spáchaný.

Podrobné vnútroštátne informácie získate zvolením vlajky príslušného štátu.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020