Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Informacije o postopku za pošiljanje zahteve za odškodnino


Če postanete žrtev kaznivega dejanja v tujini (v državi EU, v kateri ne prebivate), lahko zahtevo vložite pri pomožnem organu v državi, v kateri prebivate. Pomožni organ zahtevo prevede in posreduje organu za odločanje v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. Organ za odločanje je odgovoren za proučitev zahteve in izplačilo odškodnine.

Tukaj so na voljo informacije o postopku, ki ga morate upoštevati, da bo vaša zahteva poslana iz države, v kateri prebivate, v državo EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. V skladu s pravom EU je za izplačilo odškodnine odgovorna država EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Priporočamo vam, da preberete informacije o postopku, ki velja v državi, v kateri prebivate.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 17/10/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Belgija


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

a) Žrtvam, ki so belgijski državljani ali imajo prebivališče v Belgiji, lahko pri prizadevanjih za pridobitev odškodnine v drugi državi članici EU pomaga Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj.

Naslov:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Za primere žrtev terorizma je treba stopiti v stik z „Oddelkom za terorizem“ v okviru komisije.

Poštni naslov:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Elektronski naslov: Povezava se odpre v novem oknuterrorvictims@just.fgov.be

Kakšna je vloga pomožnega organa?

V skladu s členom 40 zakona z dne 1. avgusta 1985 je komisija kot organ, pristojen za zagotavljanje pomoči v čezmejnih primerih, odgovorna za to, da:

1. prosilcu zagotovi bistvene informacije glede možnosti za vložitev zahteve za odškodnino v državi članici, v kateri je bilo dejanje storjeno, skupaj s potrebnimi obrazci za zahtevo, na podlagi priročnika, ki ga je pripravila Evropska komisija;

2. prosilcu na njegovo zahtevo poda nasvete in splošne informacije o tem, kako je treba izpolniti obrazec, in o dokazilih, ki se od njega lahko zahtevajo;

3. vlogo in dokazila kar najhitreje pošlje organu odločanja v državi članici Unije, v kateri je bilo dejanje storjeno, z uporabo standardnega obrazca, ki ga določi Evropska komisija;

4. po potrebi prosilcu poda splošne nasvete v pomoč pri odgovoru na morebitne zahteve organa odločanja po dodatnih informacijah in nato na zahtevo prosilca odgovor kar najhitreje pošlje neposredno organu odločanja, pri čemer po potrebi priloži seznam poslanih spremnih dokumentov;

5. sprejme vse potrebne ukrepe v primerih, ko se organ odločanja odloči zaslišati prosilca ali katero koli drugo osebo, kot je priča ali strokovnjak.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

To vprašanje še ni bilo aktualno in se še proučuje.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 14/01/2020

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Bolgarija


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE BOLGARIJE

Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj

Naslov: Slavyanska 1, 1040 Sofia (Sofija), Republika Bolgarija

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.compensation.bg/en

Kakšna je vloga pomožnega organa?

V primerih, ko bolgarski državljani postanejo žrtve kaznivih dejanj v tujini, Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj zaprosi za pomoč pristojne organe drugih držav. Pomaga tudi tujim državljanom, ki zakonito prebivajo v Republiki Bolgariji, pri zagotavljanju podpornih ukrepov.

Nacionalni svet pomaga bolgarskim državljanom, ki so postali žrtve kaznivih dejanj v drugi državi članici EU, pri izpolnjevanju vlog za odškodnino in izpolnjene obrazce posreduje pristojnemu organu zadevne druge države članice.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da. Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj po potrebi prevede dokazila. Žrtve kaznivih dejanj tega prevoda ne plačajo.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 08/03/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Češka


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministrstvo za pravosodje Češke republike, Oddelek za odškodnine

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Telefon: +420 221997966
Telefaks: +420 221997967

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuodsk@msp.justice.cz

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Zagotavljati stike in komunikacijo z organom za odločanje.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Za prevod poskrbi pomožni organ na lastne stroške.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 13/05/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Danska


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Erstatningsnævnet)

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj kot pomožni organ vložnikom pomaga pri prevodu vloge in njeni vložitvi v drugi državi EU, med postopkom pa pomaga pri prevajanju dokumentov, ki so bili prejeti iz druge države EU ali jih je treba tja poslati.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da. Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj stopi v stik s prevajalcem in plača stroške prevoda vseh zahtevanih dokumentov.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne. Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj plača vse stroške, povezane z vložitvijo vloge v tujini.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 05/11/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Nemčija

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve)

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefon: +49 228 99527 2680
Telefaks: +49 228 99527 4134

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuIVc2@bmas.bund.de
Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.bmas.de/

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pomožni organi prosilcem pomagajo pri posredovanju zahtev pristojnim organom za odločanje.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Čeprav to v Direktivi 2004/80/ES žal ni urejeno, nemški pomožni organ pogosto plača prevode, kadar so ti potrebni.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Takšne pristojbine se ne zaračunavajo.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 16/01/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Estonija


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Odbor za socialno zavarovanje

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Telefaks: +372 640 8155

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Opombe:

Organ za odločanje je Odbor za socialno zavarovanje skupaj z njegovimi lokalnimi pokojninskimi oddelki.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pomoč pri izpolnjevanju in predložitvi zahtevkov za odškodnino in dokazil pristojnemu organu druge države.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Če se oseba obrne neposredno na pristojni organ druge države, stroške krije ta oseba. Če se dokumenti predložijo prek Odbora za socialno zavarovanje, se izpolnijo zahtevani obrazci, po potrebi pa se priloži tudi neuradni prevod. Prevajalske storitve plača Odbor za socialno zavarovanje.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 28/08/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Grčija

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Grški pomožni organ (Ellinikí Archí Syndromís)

96, Mesogeion Avenue
Atene

Telefon: 0030 210 7767312
Telefaks: 0030 210 7767499

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuassistingauthority@justice.gov.gr
Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pošlje vam lahko obrazec zahteve, da ga izpolnite, in zagotovi informacije o postopkovnih zadevah in pravu druge države. Lahko tudi posreduje v zvezi s kakršnimi koli pojasnili glede vaše zahteve.

Prevzame vašo zahtevo in jo pošlje ustreznemu pomožnemu organu v drugi državi, ne da bi sam opravil oceno zahteve, ter vas obvesti o poteku zadeve.

Odškodninskemu organu zadevne države članice pomaga pri zaslišanju prosilca ali drugih strank, kot so priče ali izvedenci.

Pomožni organ na zahtevo odškodninskega organa zadevne države članice: (a) pomaga odškodninskemu organu, kadar ta neposredno opravi zaslišanje v skladu z grškim pravom prek telefona ali videokonference, pri čemer pomožni organ v takem primeru zagotovi potrebno logistično infrastrukturo, ali (b) sam opravi zaslišanje v skladu z grškim pravom in pošlje poročilo o zaslišanju odškodninskemu organu zadevne države članice. V slednjem primeru se poročilo o zaslišanju, ki se sestavi v grščini, prevede v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov druge države članice ali v kateri koli drug jezik EU, za katerega je zadevna država članica navedla, da ga sprejema.

Stroške grškega pomožnega organa v takem primeru nosi grška država.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Obrazec zahteve in vsa zahtevana dokazila bodo v okviru pristojnosti in na stroške grškega pomožnega organa prevedeni v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov države članice, v kateri je odškodninski organ, ki mu je dokumentacija poslana, ali v kateri koli drug jezik EU, za katerega je zadevna država članica navedla, da ga sprejema.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne, razen če država, ki prejme zahtevo, zaračuna kakršne koli pristojbine.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 04/02/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Španija


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so pomožni organ uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Lokacije uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj lahko najdete na naslednji Povezava se odpre v novem oknupovezavi.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je pomožni organ ministrstvo za notranje zadeve.

Informacije o pomožnem organu so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču ministrstva za notranje zadeve.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj pomožni organ za žrtve kaznivih dejanj v čezmejnih primerih, kadar je bilo kaznivo dejanje storjeno v državi članici EU, ki ni Španija, in ima žrtev običajno prebivališče v Španiji.

Odškodnina se lahko zahteva v skladu s špansko zakonodajo – razen če je bilo kaznivo dejanje storjeno v Španiji in ima prosilec za pomoč običajno prebivališče v drugi državi članici EU –, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v državi članici EU, ki ni Španija, in ima prosilec običajno prebivališče v Španiji. V slednjem primeru bo pomožni organ, ki je urad za podporo žrtvam kaznivih dejanj v pokrajini, v kateri žrtev prebiva, pri sprožitvi in vodenju postopkov za dodelitev pomoči sodeloval z državo članico EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, in prosilcu zagotovil:

 • informacije o možnosti zahtevati finančno pomoč ali odškodnino, potrebnih postopkih in obrazcih, vključno z načinom njihovega izpolnjevanja, ter dokazilih, ki so morda potrebna;
 • splošne smernice o tem, kako ugoditi zahtevam za dodatne informacije.

Poleg tega morajo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj kot pomožni organ storiti naslednje:

 • posredovati zahtevo in dokazila ter vse dokumente, ki se lahko naknadno zahtevajo, organu za odločanje, ki ga imenuje država, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno;
 • sodelovati z imenovanim organom za odločanje v državi, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno, če se ta država v skladu s svojo nacionalno zakonodajo strinja z zaslišanjem prosilca ali katere koli druge osebe.

Na zahtevo organa za odločanje bi to sodelovanje uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj lahko vključevalo zagotavljanje vsega, kar je potrebno, da organ za odločanje opravi neposredno zaslišanje, zlasti prek telefona ali videokonference, ali izvedbo zaslišanja prosilca za finančno pomoč ali katere koli druge osebe ter pošiljanje poročila o zaslišanju organu za odločanje. Če se oseba, ki mora biti zaslišana, strinja, lahko organ za odločanje opravi neposredno zaslišanje.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj, ki so storjena zunaj Španije, so do pomoči na splošno upravičeni španski državljani v tujini, ki postanejo žrtve dejanj skupin, ki običajno delujejo v Španiji, ali terorističnih dejanj proti španski državi ali španskim interesom. Sodelujoči v mirovnih in varnostnih operacijah, ki so del španskih kontingentov v tujini in predmet terorističnega napada, so prav tako upravičeni do pomoči, določene z zakonom.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj v čezmejnih primerih, če je kaznivo dejanje storjeno v državi članici EU, ki ni Španija, in ima žrtev običajno prebivališče v Španiji, je pomožni organ za zgoraj navedene namene ministrstvo za notranje zadeve, natančneje generalni direktorat za podporo žrtvam terorizma (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), ki opravlja iste naloge pomožnega organa, kot so opisane za urade za podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Ne.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 02/12/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Francija


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Pomožni organ, ki vam lahko pomaga poslati zahtevo v drugo državo članico Evropske unije, je Povezava se odpre v novem oknuSlužba za pomoč žrtvam in politiko nevladnih organizacij (Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative (BAVPA)) pri ministrstvu za pravosodje.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pomožni organ lahko vložniku posreduje informacije o možnostih za uveljavljanje odškodnine in mu zagotovi potrebne obrazce. Zahtevek in dokazila nato posreduje pomožnemu organu ali neposredno organu odločanja v državi članici, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Pomožni organ dokumentov ne prevaja. Za prevod dokumentov morate po potrebi poskrbeti sami.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 05/11/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Hrvaška


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministrstvo za pravosodje
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: (+385) 13714000
Telefaks: (+385) 13714507

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kakšna je vloga pomožnega organa?

 • Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške je pomožni organ in vložnik lahko v takih primerih pri tem organu vloži zahtevo
 • (v hrvaški zakonodaji se taki primeri imenujejo čezmejni primeri).
 • Pomožni organ zahtevo in njene priloge čim prej predloži pristojnemu organu države, v kateri vložnik zahteva odškodnino, v uradnem jeziku države ali drugem jeziku, ki ga ta država sprejema.
 • Navedena zahteva se predloži na obrazcu, ki ga predpiše Evropska komisija.
 • Če organ, pristojen za obravnavo zahteve v zadevni državi, zahteva, da se vložnik, priče, s strani sodišča imenovani izvedenci ali druge osebe zaslišijo v Republiki Hrvaški, to zaslišanje opravi odbor za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, ki nato predloži poročilo o zaslišanju organu druge države, ki je pristojen za sprejetje odločitev o zahtevi.
 • Če organ druge države, ki je pristojen za sprejetje odločitve o zahtevi, zahteva, da se zaslišanje opravi s tehničnimi sredstvi, se tako zaslišanje opravi v sodelovanju z ministrstvom za pravosodje Republike Hrvaške, če se oseba, ki jo je treba zaslišati, strinja s takim postopkom.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo plača?

Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške kot pomožni organ prevede zahtevo v jezik države, od katere se zahteva odškodnina, ali drug jezik, ki ga zadevna država določi kot jezik sporazumevanja.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

 • Ob pošiljanju zahteve v tujino se ne plačajo nobene upravne ali druge pristojbine.

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 09/01/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Italija


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

V Italiji je pomožni organ državno tožilstvo (procura generale della Repubblica) pri pritožbenem sodišču (corte d’appello), ki je pristojno za kraj prebivališča vložnika.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

V Italiji je pomožni organ državno tožilstvo pri pritožbenem sodišču, ki je pristojno za kraj prebivališča vložnika.

Tožilstvo ima kot pomožni organ naslednje naloge:

 • vložniku poda vse bistvene informacije v zvezi s sistemom odškodnin, ki ga je uvedla država članica EU, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje;
 • vložniku zagotovi obrazce, ki so potrebni za predložitev njegovega zahtevka;
 • na zahtevo vložnika temu poda splošne smernice in informacije o tem, kako naj se vloga izpolni in katera dokazila je potrebno priložiti;
 • sprejema zahtevke za odškodnino in jih skupaj z dokazili nemudoma pošlje organu za odločanje v državi članici EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno;
 • vložniku pomaga pri izpolnjevanju morebitnih zahtev po dodatnih informacijah s strani organa za odločanje v državi članici EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno;
 • na zahtevo vložnika organu za odločanje posreduje vse dodatne informacije in dodatna dokazila.
 • Če se organ za odločanje v državi članici EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, odloči, da bo zaslišal vložnika ali katero koli drugo osebo, tožilstvo poskrbi, da lahko organ za odločanje zadevno osebo neposredno zasliši v skladu z zakoni navedene države članice. V primeru videokonference se uporabljajo določbe zakona št. 11 z dne 7. januarja 1998.
 • Tožilstvo na zaprosilo organa za odločanje v drugi državi članici EU samo zasliši vložnika ali katero koli drugo osebo in organu za odločanje pošlje poročilo o zaslišanju.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Naloge, ki jih opravlja urad državnega tožilca pri pritožbenem sodišču kot pomožni organ, lahko vključujejo prevajanje dokazil, česar vložnik ne plača.

Tožilstvo pošlje vse informacije organu za odločanje v drugi državi članici EU bodisi v uradnem jeziku (ali enem od uradnih jezikov) te države članice, ki mora biti eden od jezikov institucij Skupnosti, bodisi v drugem jeziku institucij Skupnosti, ki ga je ta država članica navedla kot sprejemljivega.

Poročila o zaslišanjih, ki jih je opravil pomožni organ, se pošljejo v italijanščini.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Ciper


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Informacije niso na voljo.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Vloga pomožnega organa je, da vam pomaga poiskati informacije, ki jih potrebujete za sestavo in vložitev popolnega odškodninskega zahtevka, skupaj z vsemi ustreznimi dokazili, pri čemer vam pomaga premostiti tako praktične kot jezikovne težave.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Kot pomožni organ deluje Zavod za socialna zavarovanja, vendar ni odgovoren za prevod dokazil.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Za pošiljanje zahteve v tujino ni treba plačati nobene upravne ali druge pristojbine.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Latvija


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Uprava za pravno pomoč (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Brezplačna telefonska linija: +371 80001801
Telefaks: +371 67514209

Elektronski naslov: Povezava se odpre v novem oknujpa@jpa.gov.lv
Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Žrtev lahko zahtevo za državno odškodnino predloži pristojnemu organu zadevne države članice Evropske unije s pomočjo Povezava se odpre v novem oknuUprave za pravno pomoč.

Uprava za pravno pomoč žrtvi zagotovi informacije o določbah glede plačila, postopku in dodatnih zahtevah v zvezi z državno odškodnino, ki so jih določili pristojni organi drugih držav članic Evropske unije. Poskrbi tudi, da se osebe, vključene v kazenski postopek, lahko zaslišijo, kadar to zahteva pristojni organ države članice Evropske unije, ki obravnava zahtevo za državno odškodnino.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Zahtevo za državno odškodnino morate vložiti v jeziku, ki ga zadevna država članica Evropske unije sprejema.

Uprava za pravno pomoč zagotovi prevod potrebnih dokazil, ki jih pošlje pristojnemu organu druge države članice Evropske unije, stroški prevajanja pa se krijejo iz nacionalnega proračuna.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Če se zahteva za državno odškodnino pošlje pristojnemu organu druge države članice Evropske unije prek Uprave za pravno pomoč, žrtvi ni treba plačati nobenih stroškov v zvezi s pošiljanjem zahtevka.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 20/03/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Litva


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministrstvo za pravosodje Republike Litve (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Ministrstvo za pravosodje Republike Litve ima pooblastilo, da pristojnim organom drugih držav članic Evropske unije predloži odškodninske zahtevke državljanov Republike Litve in drugih oseb, ki zakonito in običajno prebivajo v Republiki Litvi, za škodo, ki je nastala zaradi nasilnih kaznivih dejanj, storjenih na ozemlju druge države članice Evropske unije. Poleg tega Ministrstvo za pravosodje osebam daje informacije o pogojih in postopkih za uveljavljanje odškodnine v zvezi s škodo, nastalo zaradi nasilnih kaznivih dejanj, kot so jih določili pristojni organi drugih držav članic Evropske unije.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da, po potrebi bo Ministrstvo za pravosodje Republike Litve pomagalo pri prevajanju dokazil, ki jih je treba predložiti. Žrtev kaznivega dejanja ne nosi stroškov prevajanja.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne, ni treba plačati nobenih stroškov.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 22/10/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Luksemburg


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministère de la Justice (Ministrstvo za pravosodje)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Telefon: (+352) 2478 45 27, (+352) 2478 45 17
Telefaks: (+352) 26 68 48 61, (+352) 22 52 96

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@mj.public.lu
Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Ministrstvo za pravosodje Luksemburga žrtvi pomaga pridobiti bistvene informacije o možnostih uveljavljanja odškodnine v drugi državi članici in odškodninski zahtevek posreduje organu, ki je v tej drugi državi članici pristojen za odločanje o zahtevku.

Ministrstvo za pravosodje tudi pomaga žrtvi, kadar organ za odločanje v drugi državi članici zahteva dodatne informacije.

Ministrstvo za pravosodje, kjer je to primerno, sodeluje z organom za odločanje pri zaslišanju žrtve, zlasti prek telekonference. Organ za odločanje mu lahko tudi naroči, da od žrtve pridobi ustne izjave, katerih zapisnik se nato pošlje organu za odločanje.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Zahteva, ki se pošilja, se lahko sestavi v nemščini, francoščini ali angleščini, tako da prevod načeloma ni potreben.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 19/03/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Madžarska


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Okrožni uradi vladnih uradov v Budimpešti ali okrožjih (lokalne službe za podporo žrtvam) kot pomožni organi.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pomožni organ posreduje obrazce vloge in zagotavlja pomoč pri izpolnjevanju teh obrazcev.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da, stroške krije država.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne, posredovanje vloge je brezplačno.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 11/03/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Malta


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

The Ministry for Justice, Culture and Local Government (Ministrstvo za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo)

30, Old Treasury Street
Valletta

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Njegova naloga je predhodna obdelava in ocena vloge.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da, organ prevede dokazila. Agencija Malte za pravno pomoč krije takse in povezane stroške.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Drugih pristojbin ni treba plačati.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 08/03/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Nizozemska


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Naslov:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@schadefonds.nl

Poštni naslov:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Povezava se odpre v novem oknuSklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (Schadefonds Geweldsmisdrijven) vam bo na zahtevo poslal obrazec vloge za zadevni tuj sklad. Ko bo Sklad prejel izpolnjeni obrazec vloge in morebitna dokazila, bo po potrebi poskrbel za njihov prevod in vlogo nato posredoval zadevnemu organu.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj po potrebi poskrbi za prevod dokumentov, in sicer na lastne stroške.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Avstrija


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) (Zvezni urad za socialne zadeve in invalide, Ministrstvo za socialne zadeve) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Telefon: +43 158831
Telefaks: +43(0)1599882266

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknupost.wien@sozialministeriumservice.at

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Naloge pomožnega organa so določene v Direktivi Sveta 2004/80/ES. Navedene so tudi v členu 9a zakona o žrtvah kaznivih dejanj (Verbrechensopfergesetz).

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Žrtvi v skladu s členom 11 Direktive Sveta 2004/80/ES ni treba plačati nobenih stroškov.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Žrtvi ni treba plačati nobenih stroškov.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 21/02/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Poljska


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Te informacije trenutno niso na voljo.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pomožni organ vam bo zagotovil potrebne informacije o tem, kako pridobiti odškodnino, dal na voljo ustrezno predlogo zahteve in vam pomagal pri njenem izpolnjevanju ter zahtevo nato brez odlašanja poslal pristojnemu organu za odločanje v drugi državi članici EU.

Pomožni organ sodeluje z organi za odločanje v drugih državah članicah EU, ki obravnavajo odškodninske zahtevke oseb s stalnim prebivališčem na Poljskem. V okviru sodelovanja pomožni organ po posvetovanju z osebami, ki uveljavljajo odškodnino, posreduje dodatne informacije in dokazila, zasliši osebe, ki jih navedejo pomožni organi, ter pomaga pri organizaciji zaslišanja navedenih oseb z uporabo tehnične opreme, ki omogoča zaslišanje na daljavo.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Če je treba dokazila, ki se pošljejo organom za odločanje v drugih državah članicah EU, prevesti, pomožni organ odloči o tem, ali stroške prevoda prevzame državni proračun.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Za pošiljanje odškodninskega zahtevka v tujino se ne plača nobena pristojbina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 11/03/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Slovenija


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon : +386 1 369 53 38
Faks : +386 1 369 53 06

Elektronska pošta : Povezava se odpre v novem oknugp.mp@gov.si
Spletni naslov : Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mp.gov.si

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Ministrstvo za pravosodje (kot pomožni organ) skrbi za sodelovanje in izmenjavo podatkov med komisijo (ki odloča o odškodninah), policijo in pristojnimi organi drugih držav in pomaga pri iskanju ustreznih rešitev v čezmejnih primerih (ko je tujec žrtev v Republiki Sloveniji ali slovenski državljan žrtev v tujini).

Ministrstvo za pravosodje daje prosilcem osnovne informacije o možnostih in pogojih za uveljavljanje odškodnine v drugih državah članicah EU in s tem namenom tudi zaprosi za podatke organe drugih držav članic. Ministrstvo za pravosodje je pristojno tudi za prejem in posredovanje zahtev v čezmejnih primerih.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da, stroški za prevajanje bremenijo proračun Republike Slovenije.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne, za vloge, dejanja in odločbe v postopkih za uveljavljanje odškodnine po ZOZKD se ne plačujejo takse.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 13/09/2018

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Slovaška


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike – Oddelek za rehabilitacijo in odškodnine.

Telefon: +421 288891225
Telefaks: +421 288891579

Elektronski naslov: Povezava se odpre v novem oknuvictims@justice.sk
Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justice.gov.sk/

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike zagotavlja informacije o pogojih za pridobitev odškodnine, ki veljajo v državi članici, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki je povzročilo telesne poškodbe, in o zahtevanih obrazcih za vložitev zahtevka za takšno odškodnino, na zahtevo pa nudi tudi pomoč pri njihovem izpolnjevanju. Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike tudi dostavi zahteve.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike ne poskrbi za prevod potrebnih dokazil. Prevod in s tem povezane stroške plača žrtev kaznivega dejanja.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 28/01/2020

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Finska


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Državna zakladnica (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 Državna zakladnica, Finska

Elektronski naslov: Povezava se odpre v novem oknurikosvahingot@valtiokonttori.fi

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Če ste žrtev namernega nasilnega kaznivega dejanja v drugi državi članici Evropske unije, lahko od državne zakladnice dobite informacije o pravici do uveljavljanja odškodnine pri organu, odgovornem za odškodnine zaradi kaznivih dejanj, v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. Pri državni zakladnici lahko dobite tudi potrebne obrazce ter splošne smernice in informacije o tem, kako je treba izpolniti vlogo in katera dokazila ji je treba priložiti.

Zahtevek lahko predložite državni zakladnici, ki ga bo skupaj s prilogami poslala pristojnemu odškodninskemu organu v kraju, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Če odškodninski organ v drugi državi članici od vas zahteva dodatne informacije, vam bo državna zakladnica po potrebi zagotovila splošne smernice o tem, kako se odzvati na zahtevek, ter bo dodatne informacije posredovala odškodninskemu organu, ki jih je zahteval.

Državna zakladnica bo zagotovila tudi uradno pomoč odškodninskemu organu v drugi državi članici, tako da mu bo omogočila, da se posvetuje z vložnikom, pričami, strokovnjaki ali drugimi osebami na Finskem. Tudi državna zakladnica pa se lahko posvetuje s temi osebami in o tem posvetovanju pošlje poročilo odškodninskemu organu.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Državna zakladnica poskrbi za prevod zahtevka in priloženih dokazil v jezik, ki ga sprejme država, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. Za prevod dokazil vam ni treba plačati pristojbine.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Za pošiljanje zahteve vam ni treba plačati pristojbine.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 12/03/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Švedska


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

Storgatan 49
Umeå, Švedska

Telefon: +46 90708200
Telefaks: +46 90178353

Elektronski naslov: Povezava se odpre v novem oknuregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Poštni naslov:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Švedska

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj lahko kot pomožni organ pomaga zagotoviti, da bo zahtevek, ki se predloži organu za odločanje v drugi državi EU, pravilen ter poslan organu za odločanje. Švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj posreduje tudi informacije in sporočila med vložnikom in organom za odločanje, na primer kadar mora za odločitev vložnik predložiti dodatne informacije ali dokazila.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da; po potrebi bodo opravljeni prevodi. Stroške prevajanja nosi švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 13/03/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Anglija in Wales


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Criminal Injuries Compensation Authority – CICA).

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0300 0033601

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Organ osebam s prebivališčem v Združenem kraljestvu, ki so bile poškodovane v drugi državi EU, pomaga uveljavljati odškodnino od navedene države.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Organ lahko pridobi prevod in zanj tudi plača.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Organ svojih storitev ne zaračunava, ne krije pa stroškov za vložitev vloge, kadar take stroške zaračunava druga država EU.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 16/10/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Severna Irska


Vprašanja za ureditev na Severnem Irskem niso upoštevna.


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

-

Kakšna je vloga pomožnega organa?

-

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

-

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

-


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 15/10/2019

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Škotska


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Criminal Injuries Compensation Authority – CICA).

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0044 0300 003 3601

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Organ osebam s prebivališčem v Združenem kraljestvu, ki so bile poškodovane v drugi državi EU, pomaga uveljavljati odškodnino od navedene države.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Organ lahko pridobi prevod in zanj tudi plača.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Organ svojih storitev ne zaračunava, ne krije pa stroškov za vložitev vloge, kadar take stroške zaračunava druga država EU.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 14/11/2019