Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Nederland


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Adres :
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefoon: 070-4142000
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@schadefonds.nl

Postadres :
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Op verzoek stuurt het De link wordt in een nieuw venster geopend.Schadefonds Geweldsmisdrijven u een aanvraagformulier van het desbetreffende buitenlandse fonds. Nadat het fonds het ingevulde aanvraagformulier en eventuele bijlagen van u heeft ontvangen, laten zij deze zo nodig vertalen. Vervolgens sturen zij de aanvraag door naar de betreffende instantie.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven zal de stukken zo nodig vertalen en draagt de kosten.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/11/2019