Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Østrig


Hvilken myndighed kan bistå mig med at fremsende en ansøgning til en anden EU-medlemsstat?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tlf.: 0043 158831
Fax: 004301599882266

E-mail: Link åbner i nyt vinduepost.wien@sozialministeriumservice.at

Hvilken rolle spiller kontaktpunkterne?

Den bistandsydende myndigheds opgaver er fastlagt i Rådets direktiv 2004/80/EF. De fremgår af §9a i Verbrechensopfergsetz (lov om ofre for forbrydelser).

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? I bekræftende fald, hvem bærer omkostningerne?

Der henvises til artikel 11 i Rådets direktiv 2004/80/EF – offeret skal ikke afholde nogen omkostninger.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, hvis ansøgningen fremsendes til udlandet?

Offeret skal ikke afholde nogen omkostninger.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 10/12/2018