Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Bulgarien


Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

REPUBLIKKEN BULGARIENS JUSTITSMINISTERIUM (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Det nationale råd for bistand og erstatning til ofre for kriminalitet (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Adresse: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Republikken Bulgarien

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.compensation.bg/en

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Det nationale råd for bistand og erstatning til ofre for kriminalitet søger bistand hos de kompetente myndigheder i andre lande i tilfælde, hvor bulgarske statsborgere er blevet ofre for forbrydelser i udlandet. Rådet bistår også udlændinge, der er lovligt bosiddende i Republikken Bulgarien, med forskellige former for støtte.

Det nationale råd bistår bulgarske statsborgere, der er blevet ofre for forbrydelser i en anden EU-medlemsstat, med at udfylde ansøgningen om erstatning og med at fremsende den udfyldte ansøgningsblanket til den kompetente myndighed i den anden berørte medlemsstat.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvis ja, hvem betaler i så fald for det?

Ja. Det nationale råd for bistand og erstatning til ofre for forbrydelser vil oversætte bilagene, hvis det er nødvendigt. Ofre for forbrydelser betaler ikke for denne oversættelse.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 09/03/2020