Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Bulharsko


Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI BULHARSKEJ REPUBLIKY

Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov

Adresa: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulharská republika

Web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.compensation.bg/en

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Národná rada pre pomoc a náhrady škody obetiam trestných činov sa usiluje zabezpečiť pomoc príslušných orgánov iných krajín v prípadoch, keď sú bulharskí štátni príslušníci obeťami trestných činov v zahraničí. Takisto pomáha cudzím štátnym príslušníkom, ktorí majú oprávnený pobyt v Bulharskej republike, s cieľom zabezpečiť podporné opatrenia.

Národná rada pomáha bulharským štátnym príslušníkom, ktorí sa stali obeťami trestných činov v inom členskom štáte EÚ, s vyplnením žiadostí o náhradu škody a s predložením vyplnených formulárov príslušnému orgánu dotknutého iného členského štátu.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno. Národná rada pre pomoc a náhrady škody obetiam trestných činov v prípade potreby zabezpečí preklad podporných dokumentov. Obete trestných činov neplatia za tento preklad.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/03/2020