Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Kypr


Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Žádné informace nejsou k dispozici.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Úlohou asistenčního orgánu je pomoci vám najít informace potřebné pro podání žádosti a předložit žádost společně s příslušnými dokumenty, abyste získali odškodnění, a tím překonali praktické i lingvistické obtíže.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Služby sociálního pojištění jednají jako asistenční orgán, ale nejsou odpovědné za překlad podpůrných dokumentů.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Pokud se žádost posílá do jiného státu, není třeba zaplatit žádné správní nebo jiné poplatky.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 31/10/2019