Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Cypern


Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Der foreligger ingen oplysninger herom.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndigheds rolle er at hjælpe dig med at finde de oplysninger, du har brug for til at udfylde ansøgningen og indgive den sammen med alle relevante dokumenter med henblik på opnå erstatning, og dermed at afhjælpe både praktiske og sproglige vanskeligheder.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvis ja, hvem betaler i så fald for det?

Landets socialforsikringstjenester fungerer som bistandsydende myndighed, men er ikke ansvarlig for oversættelsen af eventuelle bilag.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når erstatningskravet sendes til udlandet?

Der skal ikke betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet sendes til udlandet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 31/10/2019