Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

  • Paġna ewlenija
  • ...
  • ...
  • Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE - Ċipru


Liema awtorità se tgħinni nippreżenta pretensjoni f'pajjiż ieħor tal-UE?

Ebda informazzjoni disponibbli.

X'inhu r-rwol tal-awtorità tal-assistenza?

Ir-rwol tal-awtorità tal-assistenza huwa li tgħinek issib l-informazzjoni meħtieġa biex tfassal l-applikazzjoni u tippreżentaha flimkien mad-dokumenti rilevanti sabiex tikseb kumpens, biex b’hekk tegħleb kemm id-diffikultajiet prattiċi kif ukoll dawk lingwistiċi.

Din l-awtorità tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk il-pretensjoni li tkun qed tintbagħat tkun teħtieġ dan? Jekk iva, min iħallas għaliha?

Is-Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali jaġixxu bħala l-awtorità tal-assistenza iżda mhumiex responsabbli għat-traduzzjoni tad-dokumenti ta’ sostenn.

Hemm spejjeż amministrattivi jew spejjeż oħrajn li jridu jitħallsu meta l-pretensjoni tintbagħat barra mill-pajjiż?

M’hemm l-ebda spiża amministrattiva jew spiża oħra li trid titħallas meta l-pretensjoni tintbagħat barra mill-pajjiż.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 31/10/2019