Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • ...
  • Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Cyprus


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Geen informatie beschikbaar.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De assistentieverlenende instantie helpt u de informatie te vinden die nodig is om het verzoek om schadeloosstelling op te stellen en het samen met alle relevante documenten in te dienen. Dat bespaart u praktische en taalkundige problemen.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

De socialeverzekeringsdienst fungeert als de assistentieverlenende autoriteit, maar is niet verantwoordelijk voor het vertalen van bewijsstukken.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gestuurd.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 31/10/2019