Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Германия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Федерално министерство на труда и социалните въпроси

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Телефон: +49 228 99527 2680
Факс: +49 228 99527 4134

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецIVc2@bmas.bund.de
Интернет адрес: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bmas.de/

Каква е ролята на звената за контакт?

Когато искове се подават до органите за помощ, те помагат на ищците, като изпращат исковете на компетентните органи, вземащи решение.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Макар че за съжаление в Директива 2004/80/ЕО липсва разпоредба във връзка с това, германският орган за помощ често плаща за преводи, когато такива са необходими.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/12/2018