Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Tyskland

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.


Hvilken myndighed kan bistå mig med at fremsende en ansøgning til en anden EU-medlemsstat?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Tlf.: +49 228 99527 2680
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: Link åbner i nyt vindueIVc2@bmas.bund.de
Internetadresse: Link åbner i nyt vinduehttp://www.bmas.de/

Hvilken rolle spiller kontaktpunkterne?

Såfremt der her menes de bistandsydende myndigheder, bistår disse ansøgerne med videreformidling af ansøgningerne til de kompetente besluttende myndigheder.

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? I bekræftende fald, hvem bærer omkostningerne?

Selv om der desværre mangler en bestemmelse herom i direktiv 2004/80/EF, betaler den tyske bistandsydende myndighed i mange tilfælde omkostningerne til oversættelse, såfremt denne er nødvendig.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, hvis ansøgningen fremsendes til udlandet?

Der opkræves ingen gebyrer i den forbindelse.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/12/2018