Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Германия

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?Кой орган може да ми помогне да изпратя кандидатурата си в друга страна от ЕС?

Федерална служба по труда и социалните въпроси
Rochusstr. 1
53123 Бон

Тел: + 49 228 99527 0 Факс:
+ 49 228 99527 4134

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецdub@bmas.bund.de

За повече информация:

Връзката отваря нов прозорецПраво на обезщетение за актове на насилие в чужбина

Връзката отваря нов прозорецОбезщетение на жертвите на престъпления, извършени в друга държава — членка на ЕС

Каква е ролята на органа за помощ?

Германската служба за подкрепа във Федералното министерство на труда и социалните въпроси помага на жертвите на насилие, пребиваващи в Германия, да претендират за обезщетение в държавата членка, в която са претърпели вреди.

Задълженията им включват по-специално:

  • да предоставят на жертвите на насилие информация относно начина на подаване на молба за обезщетение в чужбина (включително информация относно процедурата, която трябва да се следва, датата на подаване на заявлението, условията за допустимост, документацията, която трябва да придружава заявлението).
  • Да предостави формулярите за кандидатстване, които да бъдат представени от държавите членки;
  • за определяне на компетентния орган в държавата на нарушител, който взема решение относно правото на обезщетение;
  • да предаде молбата за обезщетение на представените там удостоверителни документи;
  • Превод на документи и кореспонденция безплатно на родния си език;
  • да съпътства продължаването на процедурата по обезщетяване и да информира съответните лица за актуалното състояние.

Дадено заявление е от компетентността на държавите — членки на ЕС, да вземат решение изключително по националното си право. Германският поддържащ орган не може да се намесва в процедурата или да влияе на решението.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой поема разходите?

Можете да изпращате необходимите документи на вашия национален език. Те ще Ви бъдат преведени безплатно.

Има ли административни или други такси, ако заявката е изпратена в чужбина?

Германската страна не начислява такси. Възможно е и други държави — членки на ЕС, да изискват такса преди обработването на заявлението ви.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 16/08/2019