Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Duitsland

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?Welke autoriteit kan mij helpen bij het verzenden van uw aanvraag naar een ander EU-land?

Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken,
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tel: + 49 228 99527 0 Fax:
+ 49 228 99527 4134

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.dub@bmas.bund.de

Voor meer informatie zie:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Recht op vergoeding van geweld in het buitenland

De link wordt in een nieuw venster geopend.Schadeloosstelling voor slachtoffers van misdrijven gepleegd in een andere EU-lidstaat

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Het Duitse bureau voor ondersteuning van het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken helpt slachtoffers van geweld in Duitsland om schadevergoeding te eisen in de lidstaat waar zij schade hebben geleden.

Hun taken omvatten met name:

  • slachtoffers van gewelddadige informatie informatie verstrekken over hoe een schadevergoeding aan te vragen in het buitenland (met inbegrip van informatie over de procedure die moet worden gevolgd, de datum van toepassing, de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen, de documentatie die bij de aanvraag moet worden gevoegd).
  • De door de staten van de partij in te dienen aanvraagformulieren beschikbaar te stellen;
  • de bevoegde autoriteit in de staat van de inbreukmaker te identificeren die beslist over het recht op schadevergoeding;
  • het verzoek om vergoeding toe te zenden aan de aldaar overgelegde bewijsstukken;
  • Documenten en correspondentie kosteloos in hun eigen taal te vertalen;
  • de voortzetting van de vergoedingsprocedure te begeleiden en de betrokkenen in kennis te stellen van de stand van zaken.

Een verzoek is een zaak van de lidstaten van de EU om uitsluitend uit hoofde van hun nationale wetgeving te beslissen. De Duitse ondersteunende autoriteit kan de procedure niet beïnvloeden of het besluit beïnvloeden.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie draagt de kosten?

U kunt de vereiste documenten in uw eigen taal sturen. Deze zullen voor u kosteloos worden vertaald.

Zijn er administratieve of andere heffingen indien de aanvraag naar het buitenland wordt gezonden?

Duitse zijde brengt geen kosten in rekening. Het is mogelijk dat andere EU-lidstaten een vergoeding vragen voordat uw aanvraag wordt behandeld.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 16/08/2019