Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Německo

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?Který orgán mi může pomoci při zasílání přihlášky do jiné země EU?

Federal Ministry of Labour and Social Affairs (spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí)
, Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tel: +49 228 99527 0 Fax:
+49 228 99527 4134

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.dub@bmas.bund.de

Další informace naleznete na stránkách

Odkaz se otevře v novém okně.Právo na odškodnění za násilné činy v zahraničí

Odkaz se otevře v novém okně.Odškodnění obětí trestných činů spáchaných v jiném členském státě EU

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Německý podpůrný úřad na spolkovém ministerstvu práce a sociálních věcí pomáhá obětem násilí, které mají bydliště v Německu, požadovat náhradu škody v evropském členském státě, v němž utrpěli újmu.

Jejich úkoly zahrnují zejména:

  • poskytovat obětem násilných informací informace o tom, jak žádat o odškodnění v zahraničí (včetně informací o postupu, který je třeba dodržet, datu žádosti, podmínkách způsobilosti, dokumentaci požadované k doplnění žádosti).
  • Zpřístupnit formuláře žádostí, které mají být předloženy státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy;
  • určit příslušný orgán ve státě porušovatele práv, který rozhoduje o právu na náhradu škody;
  • předloží žádost o náhradu škody na předložených dokladech;
  • Překládají dokumenty a korespondenci, zdarma, do svého vlastního jazyka;
  • doprovázet pokračování postupu vyrovnání a informovat dotčené osoby o aktuálním stavu.

Žádost je věcí členských států EU, aby se rozhodly výhradně podle svého vnitrostátního práva. Německý podpůrný orgán nemůže zasahovat do postupu nebo ovlivnit rozhodnutí.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo nese náklady?

Požadované dokumenty můžete zaslat ve svém jazyce. Ty vám budou bezplatně přeloženy.

Existují nějaké správní nebo jiné poplatky, pokud je žádost odeslána do zahraničí?

Německá strana neúčtuje žádné poplatky. Je možné, že ostatní členské státy EU vyžadují před zpracováním žádosti poplatek.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 16/08/2019