Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Saksamaa

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?Milline ametiasutus võib aidata mul saata oma avaldust mõnda teise ELi liikmesriiki?

Töö- ja sotsiaalministeerium,
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tel: + 49 228 99527 0 Faks:
+ 49 228 99527 4134

E-post: Lingil klikates avaneb uus akendub@bmas.bund.de

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte

Lingil klikates avaneb uus akenÕigus saada hüvitist vägivallategude eest välismaal

Lingil klikates avaneb uus akenHüvitis teises ELi liikmesriigis toime pandud kuritegude ohvritele

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Saksamaa töö- ja sotsiaalministeeriumi tugikeskus aitab Saksamaal elavatel vägivallaohvritel nõuda hüvitist Euroopa liikmesriigis, kus nad on kannatanud kahju.

Nende ülesannete hulka kuuluvad eelkõige:

  • anda vägivallaohvritele teavet selle kohta, kuidas taotleda hüvitist välismaal (kaasa arvatud teave järgitava menetluse, taotluse esitamise kuupäeva, abikõlblikkuse tingimuste ja taotlusega kaasas olevate dokumentide kohta).
  • Teha taotluse vormid kättesaadavaks osalisriikide poolt;
  • määrata kindlaks selle liikmesriigi pädev asutus, kes otsustab hüvitise saamise õiguse üle;
  • edastab hüvitise taotluse seal esitatud tõendavatele dokumentidele;
  • Tõlkida dokumente ja kirjavahetust tasuta nende oma keelde;
  • jätkata hüvitise maksmise menetluse jätkamist ja teavitada asjaomaseid isikuid olukorrast.

Taotlus kuulub ELi liikmesriikide pädevusse otsustada üksnes oma siseriikliku õiguse alusel. Saksamaa toetusasutus ei saa sekkuda menetlusse ega mõjutada otsust.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui jah, siis kes kannab kulud?

Te võite nõutavad dokumendid saata oma riigikeeles. Need tõlgitakse teile tasuta.

Kas on haldus- või muid tasusid, kui taotlus saadetakse välismaale?

Saksamaa pool tasusid ei nõuta. On võimalik, et teised ELi liikmesriigid nõuavad enne taotluse töötlemist tasu.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 16/08/2019