Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Njemačka

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?Koje tijelo mi može pomoći pri slanju prijave u drugu državu članicu EU-a?

Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Telefon: + 49 228 99527 0 Faks:
+ 49 228 99527 4134

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorudub@bmas.bund.de

Dodatne informacije potražite na:

Poveznica se otvara u novom prozoruPravo na odštetu zbog nasilja u inozemstvu

Poveznica se otvara u novom prozoruNaknada za žrtve kaznenih djela počinjenih u drugoj državi članici EU-a

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Njemački ured za potporu u Saveznom ministarstvu rada i socijalnih pitanja pomaže žrtvama nasilja s boravištem u Njemačkoj da traže naknadu štete u državi članici EU-a u kojoj su pretrpjeli štetu.

Njihove dužnosti posebno uključuju:

  • pružiti žrtvama nasilnih informacija informacije o načinu podnošenja zahtjeva za naknadu u inozemstvu (uključujući informacije o postupku koji treba slijediti, datumu podnošenja zahtjeva, uvjetima prihvatljivosti, dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtjev).
  • Na raspolaganje staviti obrasce za prijavu koje podnose države stranke;
  • identificirati nadležno tijelo u državi prekršitelja koji odlučuje o pravu na naknadu štete;
  • poslati zahtjev za kompenzaciju na dostavljene popratne dokumente;
  • Prijevod dokumenata i korespondencije besplatno prevodi na svoj jezik;
  • prati nastavak postupka naknade i obavješćuje dotične osobe o trenutačnom stanju.

Države članice EU-a odlučuju isključivo u skladu sa svojim nacionalnim pravom. Njemačko tijelo za podršku ne može utjecati na postupak ili utjecati na odluku.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko snosi troškove?

Tražene dokumente možete poslati na hrvatskom jeziku. Oni će vam biti besplatno prevedeni.

Postoje li administrativne ili druge naknade ako se zahtjev šalje u inozemstvo?

Njemačka strana ne naplaćuje nikakve pristojbe. Druge države članice EU-a mogu zatražiti naknadu prije obrade vaše prijave.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 16/08/2019