Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Tyskland

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?Vilken myndighet kan hjälpa mig att skicka din ansökan till ett annat EU-land?

Federala arbetsmarknads- och socialministeriet,
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tfn: + 49 228 99527 0 Fax:
+ 49 228 99527 4134

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterdub@bmas.bund.de

För mer information, se

Länken öppnas i ett nytt fönsterRätt till ersättning för våldshandlingar utomlands

Länken öppnas i ett nytt fönsterErsättning till offer för brott som begåtts i ett annat EU-land

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Det tyska stödkontoret vid förbundsministeriet för sysselsättning och sociala frågor hjälper offer för våld som är bosatta i Tyskland att kräva ersättning i den EU-medlemsstat där de har lidit skada.

Deras uppgifter ska särskilt omfatta följande:

  • ge brottsoffer information om hur man ansöker om ersättning utomlands (inklusive information om det förfarande som ska tillämpas, datum för ansökan, villkoren för stödberättigande, den dokumentation som ska åtfölja ansökan).
  • Att ställa de ansökningsformulär som parterna ska lämna in till förfogande.
  • identifiera den behöriga myndigheten i den överträdare som beslutar om rätten till ersättning,
  • översända ansökan om ersättning till de styrkande handlingar som lagts fram där,
  • Översätta handlingar och korrespondens kostnadsfritt till sitt eget språk,
  • åtfölja det fortsatta kompensationsförfarandet och informera berörda personer om läget.

En ansökan är en fråga för EU:s medlemsstater att uteslutande besluta i enlighet med sin nationella lagstiftning. Den tyska stödmyndigheten kan inte blanda sig i förfarandet eller påverka beslutet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om så är fallet, vem ska bära kostnaderna?

Du kan skicka in de begärda dokumenten på ditt eget språk. Dessa kommer att översättas för dig kostnadsfritt.

Finns det några administrativa eller andra avgifter om ansökan skickas utomlands?

Den tyska sidan tar inte ut några avgifter. Det är möjligt att andra EU-medlemsstater kräver en avgift innan din ansökan behandlas.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 16/08/2019