Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE - Ġermanja

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?Liema awtorità tista’ tgħinni biex nibagħtu l-applikazzjoni tiegħek f’pajjiż ieħor tal-UE?

Ministeru Federali tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali,
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tel: + 49 228 99527 0 Fax:
+ 49 228 99527 4134

E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadub@bmas.bund.de

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur is-sit:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDritt għal kumpens għal atti ta’ vjolenza barra mill-pajjiż

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKumpens għall-vittmi ta’ reati mwettqa fi Stat Membru ieħor tal-UE

X’inhu r-rwol tal-awtorità ta’ assistenza?

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ Ġermaniż fil-Ministeru Federali tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali jgħin lill-vittmi ta’ vjolenza residenti fil-Ġermanja biex jitolbu kumpens fl-Istat Membru Ewropew fejn ikunu sofrew dannu.

Id-dmirijiet tagħhom għandhom jinkludu, b’mod partikolari:

  • tipprovdi lill-vittmi ta’ informazzjoni vjolenti b’informazzjoni dwar kif tapplika għal kumpens barra mill-pajjiż (inkluża informazzjoni dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita, id-data tal-applikazzjoni, il-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà, id-dokumentazzjoni meħtieġa li takkumpanja l-applikazzjoni).
  • Biex tagħmel disponibbli l-formoli ta’ applikazzjoni li għandhom jiġu ppreżentati mill-Istati Partijiet;
  • biex tidentifika l-awtorità kompetenti fl-Istat ta’ kontraventur li jiddeċiedi dwar id-dritt għal kumpens;
  • tibgħat l-applikazzjoni għal kumpens għad-dokumenti ta’ sostenn ippreżentati hemmhekk;
  • Tittraduċi dokumenti u korrispondenza, mingħajr ħlas, fil-lingwa tagħhom;
  • li takkumpanja l-kontinwazzjoni tal-proċedura ta’ kumpens u li tinforma lill-persuni kkonċernati dwar is-sitwazzjoni attwali.

Applikazzjoni hija kwistjoni għall-Istati Membri tal-UE li jiddeċiedu esklużivament skont il-liġi nazzjonali tagħhom. L-awtorità ta’ appoġġ Ġermaniża ma tistax tindaħal fil-proċedura jew tinfluwenza d-deċiżjoni.

Din l-awtorità tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk il-pretensjoni tkun teħtieġ dan? Jekk iva, min għandu jħallas l-ispejjeż?

Tista’ tibgħat id-dokumenti meħtieġa fil-lingwa nazzjonali tiegħek. Dawn se jiġu tradotti għalik mingħajr ħlas.

Hemm xi imposti amministrattivi jew oħrajn jekk l-applikazzjoni tintbagħat barra mill-pajjiż?

L-ebda tariffa ma titħallas min-naħa tal-Ġermanja. Huwa possibbli li Stati Membri oħra tal-UE jitolbu ħlas qabel ma tiġi pproċessata l-applikazzjoni tiegħek.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 16/08/2019