Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Niemcy

Przywróć Zapisz jako PDF

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.


Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Tel.: +49 228995272680
Faks: +49 228995274134

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieIVc2@bmas.bund.de
Adres internetowy: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bmas.de/

Jaką rolę odgrywają punkty kontaktowe?

Jeżeli chodzi o organy pomocnicze, pomagają one wnioskodawcom, przekazując wnioski właściwym organom decyzyjnym.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Chociaż w dyrektywie 2004/80/WE nie ma niestety takiego przepisu, niemiecki organ pomocniczy często pokrywa koszty tłumaczeń, gdy są one konieczne.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2019