Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

  • Paġna ewlenija
  • ...
  • ...
  • Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE - Ġermanja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.


Liema awtorità ser tgħinni nibgħat talba lil pajjiż ieħor tal-UE?

Il-Ministeru Federali tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefon: +49 228 99527 2680
Fax: +49 228 99527 4134

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIVc2@bmas.bund.de
Indirizz tal-Internet: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.bmas.de/

X'inhu r-rwol tal-punti ta’ kuntatt?

Fejn dan jirreferi għall-awtoritajiet ta’ assistenza, jgħinu lil dawk li jagħmlu t-talba billi jibagħtu talbiet lill-awtoritajiet kompetenti tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Din l-awtorità ser tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk it-talba li tkun ħierġa teħtieġ dan? Jekk iva, min iħallas għal dan?

Għalkemm sfortunatament m’hemm l-ebda dispożizzjoni għal dan fid-Direttiva 2004/80/KE, l-awtorità ta’ assistenza Ġermaniża, ħafna drabi, tħallas għal traduzzjonijiet meta dawn ikunu meħtieġa.

Hemm ħlasijiet amministrattivi jew ħlas ieħor li għandhom jitħallsu meta t-talba tintbagħat barra l-pajjiż?

Le.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 16/01/2019