Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • ...
  • Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Niemcy

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?Który organ może mi pomóc w wysyłaniu wniosku do innego kraju UE?

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych,
Rochstr. 1
53123 Bonn

Tel: +49 228 99527 0 Faks:
+49 228 99527 4134

E-mail: Link otworzy się w nowym okniedub@bmas.bund.de

Więcej informacji można uzyskać, odwiedzając stronę internetową:

Link otworzy się w nowym okniePrawo do odszkodowania za akty przemocy za granicą

Link otworzy się w nowym oknieOdszkodowania dla ofiar przestępstw popełnionych w innym państwie członkowskim UE

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Niemiecki Urząd Wsparcia ds. Pracy i Spraw Społecznych pomaga ofiarom przemocy zamieszkującym w Niemczech dochodzić odszkodowania w europejskim państwie członkowskim, w którym doznała szkody.

Ich obowiązki obejmują w szczególności:

  • udzielenie ofiarom przemocy informacji na temat tego, w jaki sposób złożyć wniosek o kompensatę za granicą (w tym informacji na temat procedury, jaką należy zastosować, daty wniosku, warunków kwalifikowalności, dokumentacji wymaganej do dołączenia do wniosku).
  • Udostępnianie formularzy wniosku przedkładanych przez państwa będące stronami;
  • wskazanie właściwego organu w państwie sprawcy naruszenia, który podejmuje decyzję w sprawie prawa do odszkodowania;
  • przekazać wniosek o kompensatę do przedstawionych tam dokumentów potwierdzających;
  • Tłumaczenia dokumentów i korespondencji na ich własny język;
  • w celu towarzyszenia kontynuacji postępowania kompensacyjnego i informowania zainteresowanych osób o stanie prac.

Do państw członkowskich UE należy podjęcie decyzji wyłącznie na mocy ich prawa krajowego. Niemiecki organ pomocniczy nie może ingerować w procedurę ani wpływać na decyzję.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeśli tak, kto ponosi koszty?

Można przesłać wymagane dokumenty w języku polskim. Zostaną one bezpłatnie przetłumaczone.

Czy jeżeli wniosek jest wysyłany za granicę, pobierane są jakiekolwiek opłaty administracyjne lub inne?

Strona niemiecka nie pobiera opłat. Istnieje możliwość, że przed rozpatrzeniem wniosku inne państwa członkowskie UE będą musiały uiścić opłatę.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 16/08/2019