Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Niemcy


Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Tel.: +49 228995272680
Faks: +49 228995274134

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieIVc2@bmas.bund.de
Adres internetowy: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bmas.de/

Jaką rolę odgrywają punkty kontaktowe?

Jeżeli chodzi o organy pomocnicze, pomagają one wnioskodawcom, przekazując wnioski właściwym organom decyzyjnym.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Chociaż w dyrektywie 2004/80/WE nie ma niestety takiego przepisu, niemiecki organ pomocniczy często pokrywa koszty tłumaczeń, gdy są one konieczne.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2019