Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Nemecko

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?Ktorý orgán mi môže pomôcť pri odosielaní vašej žiadosti do inej krajiny EÚ?

Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí,
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tel.: + 49 228 99527 0 Fax:
+ 49 228 99527 4134

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknedub@bmas.bund.de

Viac informácií nájdete na tejto adrese:

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávo na náhradu škody za násilné činy v zahraničí

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdškodnenie obetí trestných činov spáchaných v inom členskom štáte EÚ

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Nemecký podporný úrad na Spolkovom ministerstve práce a sociálnych vecí pomáha obetiam násilia s bydliskom v Nemecku požadovať náhradu škody v európskom členskom štáte, v ktorom utrpeli ujmu.

Ich úlohy zahŕňajú najmä:

  • poskytnúť obetiam násilných informácií informácie o tom, ako požiadať o náhradu škody v zahraničí (vrátane informácií o postupe, ktorý sa má dodržiavať, dátumu žiadosti, podmienok oprávnenosti, dokumentácie potrebnej na doplnenie žiadosti).
  • Sprístupniť formuláre žiadostí, ktoré majú predložiť štáty, ktoré sú zmluvnými stranami;
  • identifikovať príslušný orgán v štáte porušenia, ktorý rozhoduje o práve na náhradu;
  • zaslal žiadosť o náhradu škody v súvislosti s podpornými dokumentmi, ktoré sú v nej predložené;
  • Prekladať dokumenty a korešpondenciu bezplatne do svojho vlastného jazyka;
  • sprevádzala pokračovanie postupu odmeňovania a informovala dotknuté osoby o aktuálnom stave.

Žiadosť je vecou členských štátov EÚ, aby rozhodli výlučne na základe svojho vnútroštátneho práva. Nemecký podporný orgán nemôže zasahovať do konania ani ovplyvniť rozhodnutie.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto znáša náklady?

Požadované dokumenty môžete zasielať vo vašom národnom jazyku. Preložené budú bezplatne preložené.

Existujú nejaké administratívne alebo iné poplatky, ak sa žiadosť podáva v zahraničí?

Nemecká strana neúčtuje žiadne poplatky. Je možné, že iné členské štáty EÚ budú požadovať poplatok pred spracovaním vašej žiadosti.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 16/08/2019