Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Tyskland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Rochusstraße 1
D-53123
Bonn

Telefon: +49 228 99527 2680
Fax: +49 228 99527 4134

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterIVc2@bmas.bund.de
Webbadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bmas.de/

Vilken roll har kontaktpunkterna?

När det är biståndsmyndigheterna som avses kan dessa hjälpa sökande genom att vidarebefordra ansökningar till behöriga beslutsmyndigheter.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Även om det tyvärr saknas en uttrycklig bestämmelse om detta i direktiv 2004/80/EG betalar den tyska biståndsmyndigheten ofta för översättningar när sådana behövs.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/02/2019