Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

  • Prima pagină
  • ...
  • ...
  • Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Danemarca


Ce autoritate mă va ajuta să trimit o cerere într-o altă țară din UE?

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor (Erstatningsnævnet)

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

În calitate de autoritate responsabilă cu asistența, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor îi asistă pe solicitanți cu traducerea și depunerea cererilor într-o altă țară din UE și, în cursul procedurii, acordă asistență pentru traducerea documentelor primite dintr-o altă țară din UE sau care trebuie transmise către o altă țară din UE.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care cererea inițiată necesită acest lucru? Dacă da, cine suportă costurile?

Da. Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor contactează un traducător și suportă costurile de traducere a tuturor documentelor solicitate.

Trebuie plătite taxe administrative sau alte taxe la trimiterea cererii în străinătate?

Nu. Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor plătește toate cheltuielile legate de depunerea cererii în străinătate.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 05/11/2019