Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Estland


Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Socialsikringsstyrelsen (Sotsiaalkindlustusamet)

Endla 8
15092
TALLINN

Tlf.: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-mail: Link åbner i nyt vindueInfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Bemærkninger:

Den besluttende myndighed er Socialsikringsstyrelsen sammen med de lokale pensionsafdelinger.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistår med at udfylde og indgive ansøgninger om erstatning og eventuelle bilag til den kompetente myndighed i et andet land.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvis ja, hvem betaler i så fald for det?

Hvis man selv henvender sig direkte til et andet lands kompetente myndighed, betaler man selv eventuelle omkostninger. Hvis dokumenterne fremsendes via Socialsikringsstyrelsen, udfyldes de nødvendige blanketter, og der vedlægges en uofficiel oversættelse, hvis det er nødvendigt. Socialsikringsstyrelsen betaler for oversættelsen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 28/08/2019