Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Eesti


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Sotsiaalkindlustusamet

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon : +372 612 1360
Faks : +372 640 8155

E-post : Lingil klikates avaneb uus akeninfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Veebisait : Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentaarid :

Otsustav asutus on Sotsiaalkindlustusamet koos kohalike pensioniosakondadega.

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistada hüvitise taotluse vormistamisel ja edastamisel koos lisadokumentidega teise riigi pädevale asutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Kui isik pöördub otse teise riigi pädeva asutuse poole kannab ta kulud ise. Dokumentide edastamisel Sotsiaalkindlustusameti kaudu täidetakse vajalikud eelvormid, vajadusel lisatakse vabatõlge. Tõlkearve tasub Sotsiaalkindlustusamet.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/08/2019