Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Grecja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Grecki organ pomocniczy (Ellinikom Archí Syndromís)

Rue Stevin 139 Mesogeion 96
11527, Ateny

Telefon: 0030 213 130 7056 Faks:
0030 213 130 7497

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieAssistingauthority@justice.gov.gr
Link otworzy się w nowym oknie https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Możesz wysłać formularz wniosku o uzupełnienie i podanie informacji na temat kwestii proceduralnych i prawa drugiego państwa. Może również pełnić rolę pośrednika w celu uzyskania wyjaśnień na temat roszczenia wnioskodawcy.

Otrzyma on Pani/Pana wniosek, który zostanie przesłany do równoważnego organu pomocniczego bez przeprowadzenia oceny i poinformuje Panią o postępach w tej sprawie.

Udziela on pomocy organowi ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego w organizacji przesłuchania wnioskodawcy lub innych uczestników postępowania, takich jak świadkowie lub biegli.

Na wniosek organu ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego organ pomocniczy: Ma to miejsce, gdy zgodnie z greckim prawem przeprowadza się bezpośrednio przesłuchanie telefonicznie lub przy użyciu wideokonferencji, zapewniając i zapewniając niezbędną infrastrukturę logistyczną lub też b) samo przesłuchanie, zgodnie z prawem greckim, a następnie przekazuje stosowne sprawozdanie organowi ds. kompensat w danym państwie członkowskim. W takim przypadku protokół przesłuchania, sporządzony w języku greckim, tłumaczy się na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych właściwego państwa członkowskiego lub na inny język UE, który państwo to wskazało jako dopuszczalny.

Koszty poniesione na tym etapie przez grecki organ pomocniczy pokrywa grecki Skarb Państwa.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Formularz wniosku o przyznanie kompensaty i wszelkie wymagane dokumenty potwierdzające tłumaczy się – na odpowiedzialność i koszt greckiego organu pomocniczego – na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba organu ds. kompensat, który ma otrzymać dokumentację, lub na inny język UE, który to państwo członkowskie wskazało jako dopuszczalny.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie, chyba że państwo przyjmujące wniosek nakłada takie opłaty.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/03/2020