Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Grécko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Grécky asistenčný orgán (Ellinikí Archí Syndromís)

Avenue de Cortenbergh 79 Mesogeion 96
11527, Athens

Telefón: 0030 213 130 7056 Fax:
0030 213 130 7497

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneAssistingauthority@justice.gov.gr
Odkaz sa zobrazí v novom okne https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Môžete zaslať prihlášku na vyplnenie a poskytnúť vám informácie o procesných otázkach a právnych predpisoch iného štátu. Môže takisto sprostredkovať akékoľvek vysvetlenia týkajúce sa vašej žiadosti.

Dostanete vašu žiadosť, ktorá sa zašle príslušnému asistenčnému orgánu bez toho, aby ste vykonali jej posúdenie, a bude vás informovať o pokroku vo veci.

Pomôže príslušnému orgánu pre odškodnenie v dotknutom členskom štáte s vypočutím žiadateľa alebo tretích strán, ako sú svedkovia alebo znalci.

Na žiadosť orgánu pre odškodnenie v dotknutom členskom štáte: A) o takýto prípad ide vtedy, keď sa vykonáva priamo z pojednávania telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie v súlade s gréckym právom, a to tak, že poskytuje a zabezpečuje potrebnú logistickú infraštruktúru, alebo b) samotné vypočutie v súlade s gréckym právom a následne príslušnú správu postúpi orgánu na odškodnenie dotknutého členského štátu. V tomto druhom prípade sa správa o vypočutí, ktorá je vyhotovená v gréckom jazyku, preloží do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov dotknutého členského štátu alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka EÚ, ktorý tento členský štát vyhlásil za prípustný.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s pomocou gréckeho asistenčného orgánu, znáša grécky štát.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Formulár žiadosti a všetky požadované podporné dokumenty sa preložia na náklady a zodpovednosť Gréckeho asistenčného orgánu do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa nachádza príslušný orgán pre odškodnenie, ktorému sa dokumenty posielajú, alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka EÚ, ktorý daný členský štáty vyhlásil za prípustný.

Je predloženie žiadosti do zahraničia spojené s administratívnymi alebo inými poplatkami?

Nie, ak krajina prijímajúca žiadosť neuložila žiadne poplatky.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/03/2020