Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Graikija

Grąžinti pirminį Išsaugoti PDF formatu

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.


Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Graikijos padedančioji institucija (graik. Ellinikí Archí Syndromís)

96, Mesogeion Avenue,
Athens

Tel.: 0030 210 7767312
Faksas: 0030 210 7767499

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasassistingauthority@justice.gov.gr
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Ji gali atsiųsti jums prašymo formą, kurią reikia užpildyti, ir pateikti jums informaciją apie procesinius dalykus ir apie kitos valstybės teisę. Ji taip pat gali tarpininkauti siekiant išsiaiškinti visus su jūsų prašymu susijusius klausimus.

Padedančioji institucija priims jūsų prašymą ir nusiųs jį atitinkamai kitos šalies padedančiajai institucijai, pati neatlikdama prašymo vertinimo, taip pat jus informuos apie bylos nagrinėjimo eigą.

Ji padės atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijai apklausti pareiškėją arba kitas šalis, pvz., liudytojus arba ekspertus.

Atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijos prašymu: a) ji padės kompensavimo institucijai, kai apklausą pagal Graikijos teisę telefonu arba vaizdo konferencijos būdu tiesiogiai atlieka kompensavimo institucija, – tuo atveju padedančioji institucija suteiks ir užtikrins reikiamą logistinę infrastruktūrą, arba b) ji pati atliks apklausą pagal Graikijos teisę ir nusiųs atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijai apklausos ataskaitą. Pastaruoju atveju graikų kalba parengta apklausos ataskaita bus išversta į kitos valstybės narės oficialiąją kalbą arba vieną iš jos oficialiųjų kalbų arba į bet kurią kitą ES kalbą, kurią ta valstybė narė nurodė kaip priimtiną.

Šiuo tikslu Graikijos padedančiosios institucijos patirtas išlaidas padengia Graikijos valstybė.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Prašymo forma ir visi reikiami patvirtinamieji dokumentai Graikijos padedančiosios institucijos atsakomybe ir lėšomis bus išversti į valstybės narės, kurioje yra siunčiamą dokumentaciją gausianti kompensavimo institucija, oficialiąją kalbą arba vieną iš oficialiųjų kalbų, arba į bet kurią kitą ES kalbą, kurią ta valstybė narė nurodė kaip priimtiną.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne, nebent prašymą gaunanti šalis taiko kokius nors mokesčius.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 04/02/2019