Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Griekenland

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

De Griekse autoriteit (Elliniki Archí Syndromís)

[straat] Mesgezion 96
11527, Athene

Telefoon: 0030 213 130 7056 Fax:
0030 213 130 7497

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.Assistingauthority@justice.gov.gr
De link wordt in een nieuw venster geopend. https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

U kunt u een aanvraagformulier sturen en u informatie verstrekken over procedurele kwesties en het recht van de andere staat. Zij kan ook bemiddelen met betrekking tot eventuele verduidelijkingen met betrekking tot uw verzoek.

Zij ontvangt uw aanvraag die naar de gelijkwaardige assistentieverlenende instantie wordt gestuurd zonder haar beoordeling uit te voeren en zal u informeren over de voortgang van de zaak.

Zij zal de compensatie-autoriteit van de betrokken lidstaat bijstaan bij het horen van de verzoeker of van andere partijen, zoals getuigen of deskundigen.

Op verzoek van de compensatie-autoriteit van de betrokken lidstaat: A) dit is het geval wanneer het in overeenstemming met het Griekse recht rechtstreeks vanaf de mondelinge behandeling via de telefoon of het gebruik van videoconferentie plaatsvindt, door de nodige logistieke infrastructuur te verschaffen en te zorgen, of b) de hoorzitting zelf, overeenkomstig de Griekse wetgeving, en vervolgens het desbetreffende rapport naar de Autoriteit van de betrokken lidstaat door te sturen. In het laatste geval wordt het in het Grieks opgestelde rapport ter terechtzitting vertaald in de officiële taal of een van de officiële talen van de andere lidstaat of in een andere EU-taal die deze lidstaat heeft aangegeven te kunnen aanvaarden.

De kosten die hier worden gemaakt door de Griekse autoriteit die de bijstand verleent, worden gedragen door de Griekse staat.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het vorderingsformulier en de vereiste bewijsstukken worden vertaald onder de verantwoordelijkheid en ten laste van de Helleense Republiek in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waar het schadevergoedingsorgaan waaraan de documentatie wordt toegezonden, zich bevindt, of in een andere EU-taal die deze lidstaat heeft aangegeven te kunnen aanvaarden.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee, tenzij het land dat de aanvraag ontvangt, heffingen oplegt.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 19/03/2020