Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - England och Wales

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tfn: 0300 003 3601

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Vi hjälper personer bosatta i Förenade kungariket som har skadats i ett annat EU-land att ansöka om ersättning från det landet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Vi kan låta göra och betala för översättningar av styrkande handlingar.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Vi tar inte ut någon avgift för våra tjänster. Däremot betalar vi inte kostnaden för att inge en ansökan om en sådan avgift tas ut av ett annat EU-land.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 16/10/2019