Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Prancūzija


Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Padedančioji institucija, galinti jums padėti perduoti prašymą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParamos nusikaltimų aukoms ir NVO politikos tarnyba (pranc. Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative, toliau – BAVPA) prie Teisingumo ministerijos.

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Padedančioji institucija gali ieškovui suteikti informacijos apie galimybes pareikalauti kompensacijos, taip pat reikiamas formas. Tada ji prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus perduoda valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, padedančiajai institucijai arba tiesiogiai tos valstybės narės sprendimus priimančiai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Padedančioji institucija dokumentų neverčia. Jeigu reikia, dokumentų vertimu turite pasirūpinti jūs.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2019