Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Informacije o postupku za slanje zahtjeva za naknadu


Ako ste bili žrtva kaznenog djela u inozemstvu (u državi članici EU-a u kojoj ne živite), možete podnijeti zahtjev pomoćnom tijelu u državi u kojoj živite. Pomoćno tijelo prevodi i prosljeđuje zahtjev tijelu koje odlučuje u državi članici u kojoj je počinjeno kazneno djelo. Tijelo koje odlučuje nadležno je za procjenu zahtjeva i isplatu naknade.

Ovdje možete pronaći više informacija o postupku koji treba provesti kako bi vaš zahtjev bio poslan iz zemlje boravišta u državu članicu EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Prema pravu EU-a država članica u kojoj je kazneno djelo počinjeno odgovorna je za isplatu naknade.

Za opis postupka pogledajte informacije za vašu zemlju boravišta.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020