Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Maďarsko


Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Obvodní úřady v Budapešti nebo župní úřady (místní služby na podporu obětí) jakožto asistenční orgány.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Asistenční orgán poskytuje formuláře žádostí a pomoc při jejich vyplňování a formuláře žádostí přeposílá.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano a náklady nese stát.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, postoupení žádosti je bezplatné.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/03/2019