Cale de navigare

  • Prima pagină
  • ...
  • ...
  • Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Ungaria


Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Oficiile agențiilor administrației centrale din Budapesta sau ale administrației locale (serviciile locale de asistență pentru victime) îndeplinesc rolul de autorități însărcinate cu asistența.

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Autoritatea însărcinată cu asistența pune la dispoziție formularele de cerere, ajută victimele să completeze aceste formulare și le transmite apoi autorității competente.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Da, costurile sunt acoperite de stat.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu. Transmiterea cererii se face gratuit.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 21/01/2019