Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Maďarsko


Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Okresné úrady v Budapešti alebo krajské úrady (miestne služby na podporu obetí) ako asistenčné orgány.

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Asistenčný orgán poskytuje formuláre žiadostí a pomoc pri vypĺňaní formulárov žiadostí a postúpení formulárov žiadostí.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Áno a náklady znáša štát.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie, postúpenie žiadosti je bezplatné.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 11/03/2019