Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Litva


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministrstvo za pravosodje Republike Litve (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Ministrstvo za pravosodje Republike Litve ima pooblastilo, da pristojnim organom drugih držav članic Evropske unije predloži odškodninske zahtevke državljanov Republike Litve in drugih oseb, ki zakonito in običajno prebivajo v Republiki Litvi, za škodo, ki je nastala zaradi nasilnih kaznivih dejanj, storjenih na ozemlju druge države članice Evropske unije. Poleg tega Ministrstvo za pravosodje osebam daje informacije o pogojih in postopkih za uveljavljanje odškodnine v zvezi s škodo, nastalo zaradi nasilnih kaznivih dejanj, kot so jih določili pristojni organi drugih držav članic Evropske unije.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da, po potrebi bo Ministrstvo za pravosodje Republike Litve pomagalo pri prevajanju dokazil, ki jih je treba predložiti. Žrtev kaznivega dejanja ne nosi stroškov prevajanja.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne, ni treba plačati nobenih stroškov.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 14/03/2019