Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Latvija


Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Uprava za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Besplatna telefonska linija: +371 80001801
Telefaks: +371 67514209

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorujpa@jpa.gov.lv
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Žrtva može podnijeti zahtjev za državnu naknadu nadležnom tijelu predmetne države članice Europske unije uz pomoć Poveznica se otvara u novom prozoruUprave za pravnu pomoć.

Uprava za pravnu pomoć žrtvi pruža informacije o odredbama u pogledu isplate, postupcima i dodatnim zahtjevima za državnu naknadu koje su utvrdila nadležna tijela drugih država članica Europske unije. Isto tako, ako to zatraži nadležno tijelo države članice Europske unije koje preispituje zahtjev za državnu naknadu, Uprava osigurava saslušanje osoba uključenih u kazneni postupak.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Zahtjev za državnu naknadu trebali biste podnijeti na jeziku koji je predmetna država članica Europske unije navela kao jezik koji prihvaća.

Uprava za pravnu pomoć osigurat će prijevod potrebnih dokumenata koje šalje nadležnom tijelu druge države članice Europske unije, a troškovi prijevoda plaćaju se iz nacionalnog proračuna.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ako se zahtjev za državnu naknadu nadležnom tijelu druge države članice Europske unije šalje preko Uprave za pravnu pomoć, žrtva ne treba platiti troškove slanja zahtjeva.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 20/03/2019