Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Latvija


Kuri institucija man padės išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Teisinės pagalbos administracija (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefonas +371 67514208
Nemokama telefono linija +371 80001801
Faksas +371 67514209

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasjpa@jpa.gov.lv
Žiniatinklio svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Padedant Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos administracijai nukentėjusysis gali atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai pateikti prašymą skirti valstybės kompensaciją.

Teisinės pagalbos administracija nukentėjusiesiems teikia informaciją apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų nustatytas valstybės kompensacijos mokėjimo sąlygas, procedūrą ir papildomus reikalavimus. Ji taip pat užtikrina, kad baudžiamajame procese dalyvaujantys asmenys būtų išklausyti, kai to prašo Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija, peržiūrinti prašymą skirti valstybės kompensaciją.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Prašymą skirti valstybės kompensaciją turėtumėte pateikti ta kalba, kurią atitinkama Europos Sąjungos valstybė narė yra nurodžiusi kaip priimtiną.

Teisinės pagalbos administracija užtikrina visų reikalingų dokumentų, kuriuos ji siunčia kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai, vertimą, o vertimo išlaidos yra padengiamos iš nacionalinio biudžeto.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Jei prašymas skirti valstybės kompensaciją kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai siunčiamas per Teisinės pagalbos administraciją, nukentėjusiajam nereikia mokėti jokių su prašymo siuntimu susijusių išlaidų.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 20/03/2019