Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Lettland


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Rättshjälpsmyndigheten (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Gratisnummer: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterjpa@jpa.gov.lv
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättshjälpsmyndigheten kan hjälpa brottsoffret att inge en ansökan om statlig ersättning till behörig myndighet i den berörda EU-medlemsstaten.

Rättshjälpsmyndigheten informerar brottsoffret om de bestämmelser för betalning, förfaranden och ytterligare krav för att erhålla statlig ersättning som fastställts av de behöriga myndigheterna i andra EU-medlemsstater. Den ser också till att de personer som deltar i brottmålsprocessen kan höras när detta begärs av den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat som prövar begäran om statlig ersättning.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Du bör inge din ansökan om statlig ersättning på det språk som den berörda EU-medlemsstaten har angett att den godtar.

Rättshjälpsmyndigheten sörjer för att de nödvändiga handlingar som den skickar till den behöriga myndigheten i en annan EU-medlemsstat översätts. Staten står för kostnaden för översättningen.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Om ansökan om statlig ersättning sänds till den behöriga myndigheten i en annan EU-medlemsstat via rättshjälpsmyndigheten behöver brottsoffret inte stå för några kostnader i samband med översändandet av begäran.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 20/03/2019